Download  Print this page

Advertisement

Lépések
1
A termék legelső használatba
vétele előtt távolítsa el az
elemet szigetelő lapot.
2
Amikor először használja az
aktív 3D szemüveget, tartsa a
szemüveget a tv-készüléktől
maximum 50 cm-re, kapcsolja
be a tv-készüléket, és tartsa
nyomva a  (bekapcsoló)
gombot/kijelzőt
2 másodpercig. Az aktív 3D
szemüveg bekapcsol, és
elindul a regisztráció
(A  (bekapcsoló) gomb/
jelzőfény zölden és sárgán
villog). Ha a regisztráció
befejeződött, megjelenik egy
üzenet a képernyő jobb alsó
részén 5 másodpercig, a
jelzőfény pedig 3 másodpercig
zölden világít. Ezt a folyamatot
csak egyszer kell elvégezni.
Ha nem sikerül a regisztráció,
az aktív 3D szemüveg
automatikusan kikapcsol.
Ebben az esetben ismételje
meg a fentieket.
Be- és kikapcsolás
Bekapcsolás: nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot.
Kikapcsolás: tartsa lenyomva 2 másodpercig a bekapcsoló gombot.
HU
6
 (bekapcsoló)
gomb / jelzőfény
Szigetelő
lap

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDG-BT500A

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: