Download  Print this page

Advertisement

Vaiheet
1
Poista pariston eristekalvo
ennen tuotteen ensimmäistä
käyttökertaa.
2
Kun aktiivisia 3D-laseja
käytetään ensimmäisen kerran,
pidä laseja enintään 50 cm
päässä televisiosta, kytke virta
televisioon ja paina  (Virta) -
painiketta/ilmaisinta
2 sekuntia. Aktiivisiin
3D-laseihin kytkeytyy virta ja
rekisteröinti käynnistyy.
( (Virta) -painike/ilmaisin
vilkkuu vihreänä ja keltaisena).
Kun rekisteröinti on valmis,
kuvaruudun oikeassa
alakulmassa näytetään viesti
5 sekunnin ajan ja ilmaisin
palaa vihreänä 3 sekunnin ajan.
Tämä prosessi tarvitaan vain
kerran.
Jos rekisteröinti epäonnistuu,
aktiivisten 3D-lasien virta
katkaistaan automaattisesti.
Toista tässä tapauksessa edellä
mainittu menetelmä
uudelleen.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Virran kytkeminen: paina kerran virtapainiketta.
Virran katkaiseminen: pidä virtapainiketta painettuna 2 sekuntia.
FI
6
 (Virta) -
painike / ilmaisin
Eristekalvo

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: