Download  Print this page

Advertisement

Etape
1
Scoateţi folia izolatoare a
bateriei înainte de a utiliza
produsul pentru prima dată.
2
Când utilizaţi ochelarii 3D activi
pentru prima dată, ţineţi
ochelarii la o distanţă de până
la 50 cm de televizor, porniţi
televizorul şi ţineţi apăsat pe
butonul/indicatorul
 (Alimentare) timp de
2 secunde. Ochelarii 3D activi
pornesc şi începe înregistrarea
(Butonul/indicatorul
 (Alimentare) luminează
intermitent în verde şi galben).
La încheierea înregistrării, în
partea din dreapta jos a
ecranului apare un mesaj timp
de 5 secunde, iar indicatorul va
lumina în verde timp de
3 secunde. Acest proces este
necesar o singură dată.
Dacă înregistrarea nu reuşeşte,
ochelarii 3D activi se vor opri
automat. În acest caz, repetaţi
procedura de mai sus.
Pentru a porni, respectiv opri
Pentru pornire: Apăsaţi o dată pe butonul de alimentare.
Pentru a opri: Ţineţi apăsat butonul de alimentare pentru 2 secunde.
RO
6
 (Alimentare)
buton/indicator
Folie
izolatoare

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: