Download Print this page

Güvenlik Talimatları - Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Öngörülen kullanimi
Sahip olduğunuz Black & Decker
Dustbuster® el süpürgesi kuru ve hafif
temizlik işlerinde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
Güvenlik talimatları
Uyarı! Aküle çalışan cihazları
u
kullanırken, yangın, aküyün akması,
yaralanma ve eşyaya gelebilecek
hasar risklerini azaltmak için
aşağıdakileri de içeren temel güvenlik
önlemlerine daima uyulmalıdır.
Cihazı kullanmadan önce tüm
u
kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
Tasarlanan kullanım bu kullanım
u
kılavuzunda tanımlanmıştır. Bu kullanım
kılavuzunda belirtilen aksesuarların ya
da yardımcı aletlerin kullanılmaması
veya aletle tavsiye edilenin dışındaki
işlemlerin yapılması yaralanma riskinin
doğmasına yol açabilir.
Bu kullanım kılavuzunu gelecekteki
u
kullanımlar için saklayın.
Cihazınızın kullanılması
Cihazı sıvıları ve alev alabilecek
u
malzemeleri toplamak için kullanmayın.
Cihazı suyun yakınında kullanmayın.
u
Cihazı suyun içine batırmayın.
Şarj cihazını prizden çıkarmak için
u
hiçbir zaman şarj telinden çekmeyin.
Şarj cihazının telini sıcaktan, yağdan
ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
Kullanımdan sonra
Şarjı veya şarj tabanını
u
temizlemeden önce fişten çıkarın.
Kullanılmadığı zaman, cihaz mutlaka
u
kuru bir yerde saklanmalıdır. Saklanan
cihazlara çocuklar erişmemelidir.
Cihazın kontrolü ve tamiri
Kullanımdan önce cihazın veya
u
herhangi bir parçasının arızalı olup
olmadığını kontrol edin. Parçaların
çatlak olup olmadığının, düğmelerinin
arızalı olup olmadığının ve düzgün
işlemeyi etkileyecek diğer şartların
kontrolünü yapın.
Cihazıi herhangi bir parçası arızalıysa
u
veya hatalıysa kullanmayın.
T Ü R K Ç E
Hasarlı veya kusurlu parçaların yetkili
u
tamir servisleri tarafından tamir
edilmesini veya değiştirilmesini
sağlayın.
Şarj kablosunu hasara karşı düzenli
u
olarak kontrol edin. Kablo hasarlı
veya kusurluysa şarjı değiştirin.
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen
u
parçaların dışındaki hiç bir parçayı
değiştirmeye veya sökmeye çalışmayın.
Kalıntı riskleri
Araç kullanılırken, araçla birlikte
gönderilen güvenlik uyarılarında yer
almayan farklı kalıntı riskleri ortaya
çıkabilir. Bu riskler yanlış kullanım, uzun
süreli kullanım, vb. nedenlerden
kaynaklanabilir.
İlgili güvenlik düzenlemeleri ve güvenlik
cihazları uygulamaları yapılsa dahi, bazı
kalıntı riskleri önlenemeyebilir. Bu riskler
arasında aşağıdakiler bulunur:
Dönen/hareket eden parçalara
u
dokunulmasından kaynaklanan
yaralanmalar.
Parça, bıçak veya aksesuar
u
değiştirilirken ortaya çıkan
yaralanmalar.
Bir aracın uzun süre kullanılmasından
u
kaynaklanan yaralanmalar. Herhangi
bir aracı uzun süre kullanıyorsanız,
düzenli olarak kullanıma ara vermeyi
unutmayın.
İşitme kaybı.
u
Aracınızı kullanırken ortaya çıkan
u
tozu solumanızdan kaynaklanan
sağlık tehlikeleri (örneğin, tahta,
özellikle de meşe, kayın ve MDF
ürünleri ile çalışırken).
Diğerlerinin güvenliği
Bu cihaz, fiziksel, ruhsal veya mental
u
yetersizlikleri olan veya deneyim ve
bilgi eksikliği olan kişilerce, kendi
güvenlikleri açısından yetkili bir kişi
tarafından cihazın kullanılması ile ilgili
yetki veya talimat verilmediği sürece
kullanılması için tasarlanmamıştır.
Çocuklar bu cihazla oynamamalarını
u
temin etmek üzere kontrol altında
tutulmalıdır.
73

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading