Download  Print this page

Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual page 51

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
CV9605 H2
CV9605G H2 V4805Y H2
CV9605H H2 V4806 H2
CV9605P H2 V4807 H2
Spänning
V 9,6
Vikt
kg 1,3
V6005 H2
Spänning
V 6,0
Vikt
kg 1,0
Laddare
Modell
Spänning
V
AC
Utspänning
V
AC
Amperetal
mA 200
Laddningstid
cirka
h 24
Vikt
kg 0,3
Modell
Spänning
V
AC
Utspänning
V
AC
Amperetal
mA 200
Laddningstid
cirka
h 24
Vikt
kg 0,3
Modell
Spänning
V
AC
Utspänning
V
DC
Amperetal
mA 85
Laddningstid
cirkae
h 24
Vikt
kg 0,3
Bullernivå, uppmätt enligt EN 60704-1:
Bullernivå (L
) < 70 dB(A), avvikelse (K) 3 dB(A)
pA
Reservdelar/Reparationer
Reservdelar finns att köpa hos
auktoriserade Black & Decker verkstäder,
som även ger kostnadsförslag och
reparerar våra produkter.
Förteckning över våra auktoriserade
verkstäder finns på Internet, vår hemsida
www.blackanddecker.se samt
www.2helpU.com
V4805 H2
4,8
0,9
**090020D **100015D
V48
V60
230
230
9
10
150
24
0,3
**110020D **140020D
CV72
CV96
230
230
11
14
200
24
0,3
CHA002014*
CV12
100-240
7,2-24
SVENSKA
Garanti
Black & Decker garanterar att produkten
är fri från material- och/eller
fabrikationsfel vid leverans till kund.
Garantin är i tillägg till konsumentens
lagliga rättigheter och påverkar inte
dessa. Garantin gäller inom
medlemsstaterna i Europeiska Unionen
och i det Europeiska Frihandelsområdet.
Om en Black & Decker produkt går
sönder på grund av material- och/eller
fabrikationsfel eller brister i
överensstämmelse med specifikationen,
inom 24 månader från köpet, åtar sig
Black & Decker att reparera eller byta ut
produkten med minsta besvär för kunden.
Garantin gäller inte för fel som beror på:
normalt slitage
u
felaktig användning eller skötsel
u
att produkten skadats av främmande
u
föremål, ämnen eller genom
olyckshändelse
Garantin gäller inte om reparation har
utförts av någon annan än en
auktoriserad Black & Decker verkstad.
För att utnyttja garantin skall produkten
och inköpskvittot lämnas till
återförsäljaren eller till en auktoriserad
verkstad senast 2 månader efter det att
felet har upptäckts. För information om
närmaste auktoriserad verkstad; kontakta
det lokala Black & Decker kontoret på
den adress som är angiven i
bruksanvisningen. En lista på alla
auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor finns även tillgängligt på
Internet, adress: www.2helpU.com
Besök vår webbplats
www.blackanddecker.se för att
registrera din nya Black & Decker-
produkt samt för att erhålla information
om nya produkter och
specialerbjudanden. Vidare information
om märket Black & Decker och vårt
produktsortiment kan återfinnas på
www.blackanddecker.se
51

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading