Download  Print this page

Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual page 56

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK
Tekniske data
V6005 H2
Spenning
V 6,0
Vekt
kg 1,0
Lader
Modell
Spenning
V
AC
Utgangs-
spenning
V
AC
Amperetall
mA 200
Ladetid, ca
h 24
Vekt
kg 0,3
Modell
Spenning
V
AC
Utgangs-
spenning
V
AC
Amperetall
mA 200
Ladetid, ca
h 24
Vekt
kg 0,3
Modell
Spenning
V
AC
Utgangs-
spenning
V
DC
Amperetall
mA 85
Ladetid, ca
h 24
Vekt
kg 0,3
Lydnivået, målt i henhold til EN 60704-1:
Lydtrykk (L
) < 70 dB(A), usikkerhet (K) 3 dB(A)
pA
Reservdeler/Reparasjoner
Reservdeler kan kjøpes hos autoriserte
Black & Decker serviceverksteder, som
også gir kostnadsoverslag og reparerer
våre produkter.
Oversikt over våre autoriserte
serviceverksteder finnes på Internet, vår
hjemmeside www.blackanddecker.no
samt www.2helpU.com
Garanti
Black & Decker garanterer at produktet
ikke har material- og/eller fabrikasjonsfeil
ved levering til kunde. Garantien er i
tillegg til kundens lovlige rettigheter og
påvirker ikke disse. Garantien gjelder
56
**090020D **100015D
V48
V60
230
230
9
10
150
24
0,3
**110020D **140020D
CV72
CV96
230
230
11
14
200
24
0,3
CHA002014*
CV12
100-240
7,2-24
innen medlemsstatene i den Europeiske
Unionen og i det Europeiske
Frihandelsområdet.
Hvis et Black & Decker produkt går i
stykker på grunn av material- og/eller
fabrikasjonsfeil eller har mangler i forhold
til spesifikasjonene, innen 24 måneder
fra kjøpet, påtar Black & Decker seg å
reparere eller bytte ut produktet med
minst mulig vanskelighet for kunden.
Garantien gjelder ikke for feil som
kommer av:
normal slittasje
u
feilaktig bruk eller vedlikehold
u
(mislighold)
at produktet har blitt skadet av
u
fremmede gjenstander, emner eller
ved et uhell
Det gjøres oppmerksom på at produktet
ikke er beregnet på industriell/
profesjonell/yrkesmessig bruk, men til
hus- og hjemmebruk.
Garantien gjelder ikke om reparasjoner
har blitt utført av noen andre enn et
autorisert Black & Decker
serviceverksted.
For å ta garantien i bruk skal produktet
og kjøpekvittering leveres til forhandleren
eller til et autorisert serviceverksted
senest 2 måneder etter at feilen har blitt
oppdaget. For informasjon om nærmeste
autoriserte serviceverksted; kontakt det
lokale Black & Decker kontoret på den
adressen som er angitt i
bruksanvisningen. En oversikt over alle
autoriserte serviceverksteder samt
servicevilkår finnes også tilgjengelig på
Internet, adresse: www.2helpU.com
Vennligst stikk innom våre nettsider på
www.blackanddecker.no for å registrere
ditt nye Black & Decker-produkt og for å
holde deg oppdatert om nye produkter og
spesialtilbud. Du finner mer informasjon
om Black & Decker og produktutvalget
vårt på www.blackanddecker.no

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading