Download  Print this page

Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual page 62

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
Käyttötarkoitus
Black & Deckerin Dustbuster® on
kädessä pidettävä imuri, joka on
suunniteltu kevyeen imurointiin.
Turvaohjeet
Varoitus! Akkukäyttöisiä laitteita
u
käytettäessä on aina noudatettava
mm. seuraavia turvallisuusohjeita,
jotta tulipalojen, akkuvuotojen,
henkilövahinkojen ja
materiaalivaurioiden riski olisi
mahdollisimman pieni.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen
u
laitteen käyttöönottoa.
Koneen käyttötarkoitus kuvataan
u
tässä käyttöohjeessa. Käytä laitetta
ainoastaan sen käyttötarkoitukseen,
ja käytä vain tässä käyttöohjeessa
suositeltuja lisävarusteita ja lisälaitteita.
Ohjeesta poikkeava käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkovaaran.
Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta
u
varten.
Laitteen käyttö
Älä käytä laitetta nesteiden
u
imuroimiseen. Älä imuroi materiaaleja,
jotka saattavat syttyä palamaan.
Älä käytä laitetta veden lähellä. Älä
u
upota laitetta veteen.
Älä koskaan irrota laturia
u
virtalähteestä vetämällä laturin
johdosta. Suojaa laturi kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
Käytön jälkeen
Irrota laturi virtalähteestä ennen
u
laturin tai seinätelineen puhdistamista.
Säilytä laitetta kuivassa paikassa,
u
kun se ei ole käytössä. Varmista, että
lapset eivät pääse käsiksi laitteisiin.
Tarkastus ja korjaukset
Tarkista ennen käyttöä, ettei
u
laitteessa ole vaurioita tai viallisia
osia. Tarkista, ettei laitteessa ole
rikkinäisiä osia, vaurioituneita
kytkimiä tai muita seikkoja, jotka
saattavat vaikuttaa sen toimintaan.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen osista
u
on viallinen.
62
Viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa
u
valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Tarkista laturin johto säännöllisesti
u
vaurioiden varalta. Vaihda laturi, jos
sen johto on vaurioitunut tai viallinen.
Älä koskaan yritä irrottaa tai vaihtaa
u
sellaisia osia, joista ei ole mainintaa
tässä oppaassa.
Jäännösriskit
Jäännösriskit ovat mahdollisia, jos käytät
työkalua muulla kuin turvavaroituksissa
mainitulla tavalla. Nämä riskit voivat
liittyä muun muassa virheelliseen tai
pitkäaikaiseen käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää,
vaikka noudatat kaikkia turvamääräyksiä
ja käytät turvalaitteita. Näihin kuuluvat
muun muassa:
Pyörivien tai liikkuvien osien
u
koskettamisen aiheuttamat vahingot.
Osia, teriä tai lisävarusteita
u
vaihdettaessa aiheutuneet vahingot.
Työkalun pitkäaikaisen käytön
u
aiheuttamat vahingot. Kun käytät
työkalua pitkään, varmista, että pidät
säännöllisesti taukoja.
Kuulon heikentyminen.
u
Työkalua käytettäessä (esimerkiksi
u
puuta, erityisesti tammea, pyökkiä ja
MDF-levyjä, käsiteltäessä) syntyneen
pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat
terveysriskit.
Muiden turvallisuus
Henkilöt (lapset mukaan lukien), joilla
u
on fyysisiä, tunnollisia tai henkisiä
rajoituksia tai rajallinen kokemus ja
tuntemus, eivät saa käyttää tätä
laitetta ellei heidän turvallisuudesta
vastaava henkilö valvo tai ohjaa heitä
laitteen käytössä.
Lapsia on valvottava, etteivät he leiki
u
koneen kanssa.
Lisäturvaohjeet akuille ja latureille
Akut
Älä koskaan yritä avata akkua.
u
Älä altista akkua vedelle.
u
Älä altista akkua kuumuudelle.
u

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading