Download  Print this page

Filtrelerin Değiştirilmesi; Çevreyi Koruma - Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
T Ü R K Ç E
Filtrelerin değiştirilmesi
Filtrelerin 6-9 ayda bir ve yıpranma veya
hasar durumunda değiştirilmesi gerekir.
Değiştirme filtreleriniz Black & Decker
satıcınızdan temin edilebilir (katalog
numarası: VF45 CV9605H için; katalog
numarası: VF40 diğer bütün modeller için).
Yukarıda anlatıldığı şekilde eski
u
filtreleri çıkartın.
Yukarıda anlatıldığı şekilde yeni
u
filtreleri takın.
Çevreyi koruma
Z
Ayrı biriktirme. Bu ürün normal ev
atıkları ile çöpe atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüz şayet bir gün
değiştirilmesi gerekiyor ise, veya bundan
böyle sizin için kullanılmayacak ise bu
aleti normal ev atıkları ile çöpe atmayın.
Bu ürünü ayrı bir biriktirme için ayırın.
z
Kullanılmış ürünlerin ayrıca
biriktirilmesi ve paketlenmesi
malzemelerin yeniden
dönüşümüne ve yeniden
kullanımına izin vermektedir.
Yeniden dönüşümü olan
malzemelerin yeniden kullanımı,
çevre kirliliğini önlenmesine
yardım etmekte ve ham maddeye
olan talebi indirgemektedir.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satın
aldığınız zaman, belediye atık
bölgelerinde veya perakendeciler
tarafından evlerden elektrikli aletlerin ayrı
olarak biriktirilmesini sağlayabilir.
Black & Decker ürünleri çalışma ömürlerini
tamamladıklarında, Black & Decker bunların
geri kazandırılması ve biriktirilmesi için
kolaylıklar sağlamaktadır. Bu hizmetten
yararlanmak için elinizdeki ürünü, bizim
yerimize ürünleri toplayan yetkili bir tamir
servisine götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel
Black & Decker ofisine başvurarak size
en yakın yetkili tamir servisinin yerini
öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak
76
aşağıdaki Internet adresinden,
Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satış sonrası hizmet veren
yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. www.2helpU.com
Akü (şek. L - N)
Z
Black & Decker aküleri bir çok
kere şarj edilebilir. Kullanım
ömürleri bittiği zaman,
çevremizi korumak için bunları
dikkatlice yok edin.
Ürünü kendiniz imha etmek istiyorsanız,
akülerin aşağıda açıklanan şekilde
çıkartılması ve yerel kurallara uygun bir
şekilde imha edilmesi gerekir.
Tercihen motor durana kadar cihazı
u
çalıştırarak aküyü boşaltın.
Akü, cihazın en arkasının alt kısmındadır.
Aksesuarları cihazdan çıkartın.
u
Vidaları (13) sökün.
u
Aksesuar tutucuyu tutarak, kayışı
u
(14) açın.
Aksesuar tutucuyu (15) çıkartın.
u
Aküyü yerinde tutarak vidaları (16)
u
sökün.
Şekilde görüldüğü üzere aküyü (17)
u
arkaya doğru kaydırın.
Aküyü çıkartın.
u
Aküye uygun bir paketleme yaparak
u
uçların kısa devre yapmadığından
emin olun.
Aküyü servis acentenize veya yerel
u
yeniden dönüşüm istasyonuna götürün.
Uyarı! Akü bir kere çıkarıldıktan sonra
yeniden takılamaz.
Teknik veriler
CV1205 H2
Voltaj
V 12
Ağırlık
kg 1,4
CV9605 H2
CV9605G H2 V4805Y H2
CV9605H H2 V4806 H2
CV9605P H2 V4807 H2
Voltaj
V 9,6
Ağırlık
kg 1,3
CV7205 H2
CV7205B H2
7,2
1,1
V4805 H2
4,8
0,9

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading