Download  Print this page

Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual page 34

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in zijn
producten en biedt een uitstekende garantie.
Deze garantiebepalingen vormen een
aanvulling op uw wettelijke rechten en
beperken deze niet. De garantie geldt in
de lidstaten van de Europese Unie en de
Europese Vrijhandelsassociatie.
Mocht uw Black & Decker product binnen
24 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal-
of constructiefouten, dan garanderen wij
de kosteloze vervanging van defecte
onderdelen, de reparatie van het product
of de vervanging van het product, tenzij:
Het product is gebruikt voor
u
handelsdoeleinden, professionele
toepassingen of verhuurdoeleinden;
Het product onoordeelkundig is gebruikt;
u
Het product is beschadigd door
u
invloeden van buitenaf of door een
ongeval;
Reparaties zijn uitgevoerd door
u
anderen dan onze servicecentra of
Black & Decker personeel.
Om een beroep op de garantie te doen,
dient u een aankoopbewijs te
overhandigen aan de verkoper of een
van onze servicecentra. U kunt het adres
van het dichtstbijzijnde servicecentrum
opvragen via de adressen op de achterzijde
van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer
informatie m.b.t. onze klantenservice
vinden op het volgende Internet-adres:
www.2helpU.com
Meld u aan op onze website
www.blackanddecker.nl om te worden
geïnformeerd over nieuwe producten en
speciale aanbiedingen. Verdere informatie
over het merk Black & Decker en onze
producten vindt u op
www.blackanddecker.nl
34

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading