Download Print this page

Καθαρισμός Και Συντήρηση; Αντικατάσταση Των Φίλτρων - Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Θέση εντός και εκτός λειτουργίας
(εικ. D)
Για να θέσετε σε λειτουργία τη
u
συσκευή, σύρετε εμπρός το διακόπτη
on/off (1).
Για να σβήσετε τη συσκευή, σύρετε
u
πίσω το διακόπτη on/off.
CV1205/CV9605 - Βελτιστοποίηση
της δύναμης αναρρόφησης (εικ. E)
Για να διατηρήσετε τη δύναμη
αναρρόφησης βελτιστοποιημένη, το
φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται κατά τη
διάρκεια της χρήσης.
Περιστρέψτε το τροχό (5) μερικές
u
στροφές για να τινάξετε τη σκόνη
που φράζει το φίλτρο (9).
Καθαρισμός και συντήρηση
Προειδοποίηση! Να καθαρίζετε τα
φίλτρα τακτικά.
Καθαρισμός του κάδου
αποθήκευσης σκόνης και των
φίλτρων (εικ. F - J)
Τα φίλτρα μπορούν να
ξαναχρησιμοποιηθούν και θα πρέπει να
καθαρίζονται τακτικά.
Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (2)
u
και αφαιρέστε τον κάδο αποθήκευσης
σκόνης (3) (εικ. F).
Αδειάστε το κάδο συλλογής σκόνης
u
(εικ. G).
Αφαιρέστε τα φίλτρα (9 & 10)
u
στρέφοντάς τα προς τα δεξιά (εικ. H).
Βουρτσίστε τυχόν επιφανειακή
u
σκόνη από τα φίλτρα.
Πλύνετε τα φίλτρα σε ζεστή
u
σαπουνάδα (εικ. I). Μπορεί να
πλυθεί και ο κάδος αν είναι
απαραίτητο. Μην βυθίζετε τη
συσκευή στο νερό (εικ. J).
Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος αποθήκευσης
u
σκόνης και τα φίλτρα είναι στεγνά.
Τοποθετήστε πάλι τα φίλτρα (9 & 10)
u
στην συσκευή, στρέφοντάς τα προς
τα αριστερά μέχρι να ασφαλίσουν
στην θέση τους.
Τοποθετήστε ξανά τον κάδο
u
αποθήκευσης της σκόνης στη
συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος
αποθήκευσης σκόνης έχει ασφαλίσει
καλά στη θέση του.
70
Προειδοποίηση! Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ τη συσκευή χωρίς τα φίλτρα.
Η συλλογή της σκόνης θα είναι
αποτελεσματική μόνο αν είναι καθαρά τα
φίλτρα και αν είναι άδειος ο κάδος
αποθήκευσης της σκόνης.
CV1205/CV7205/CV9605 -
Καθαρισμός του φίλτρου
εξάτμισης (εικ. K)
Ανοίξτε το καπάκι (11).
u
Αφαιρέστε το φίλτρο (12) από την
u
εσοχή.
Πλύνετε το φίλτρο σε χλιαρή
u
σαπουνάδα.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι
u
στεγνό.
Επανατοποθετήστε το φίλτρο (12).
u
Κλείστε το καπάκι.
u
Αντικατάσταση των φίλτρων
Τα φίλτρα πρέπει να αντικαθίστανται
κάθε 6 έως 9 μήνες και οποτεδήποτε
φθαρούν ή καταστραφούν. Το δικό σας
εξουσιοδοτημένο κατάστημα
Black & Decker διαθέτει ανταλλακτικά
φίλτρα (κωδικός κατάλογου: VF45 για
CV9605H; κωδικός κατάλογου: VF40 για
όλα τα άλλα μοντέλα).
Βγάλτε τα παλιά φίλτρα όπως
u
περιγράφεται παραπάνω.
Τοποθετήστε τα καινούρια φίλτρα
u
όπως περιγράφεται παραπάνω.
Διάθεση εργαλείων και
περιβάλλον
Z
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το
προϊόν δεν πρέπει να
απορριφθεί με συνηθισμένα
σπιτικά απορρίμματα.
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το
προϊόν σας Black & Decker χρειάζεται
αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει
πλέον, μην το απορρίψετε με τα σπιτικά
απορρίμματα. Κάντε αυτό το προϊόν
διαθέσιμο για ξεχωριστή συλλογή.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading