Download  Print this page

Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual page 68

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προβλήματα ακοής.
u
Κίνδυνοι στην υγεία που προκαλούνται
u
από την εισπνοή σκόνης όταν
χρησιμοποιείτε το εργαλείο
(παράδειγμα: όταν επεξεργάζεστε
ξύλο, ειδικά δρυς, οξιά και MDF).
Ασφάλεια άλλων
Αυτη η συσκευή δεν προσδιορίζεται
u
για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβάνοντας και τα παιδιά)
με ελαττωμένες φυσικές, αισθητήριες
και ψυχικές δυνατότητες, ή έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν υπάρχει
επιτήρηση ή οδηγίες για τη χρήση
της συσκευής από έναν υπεύθυνο
άτομο για την ασφάλεια τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρηθούν
u
για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν
με τη συσκευή.
Επιπρόσθετες οδηγίες ασφαλείας
για μπαταρίες και φορτιστές
Μπαταρίες
Μην επιχειρήσετε ποτέ να την
u
ανοίξετε, για κανένα λόγο.
Μην εκθέτετε την μπαταρία σε νερό.
u
Μην εκθέτετε την μπαταρία σε
u
θερμότητα.
Μην την αποθηκεύετε σε χώρους
u
όπου η θερμοκρασία μπορεί να
υπερβεί τους 40 °C.
Να τη φορτίζετε μόνο σε θερμοκρασία
u
περιβάλλοντος μεταξύ 10 °C και 40 °C.
Η φόρτιση πρέπει να γίνεται μόνο με
u
το φορτιστή που παρέχεται με η
συσκευή / το εργαλείο.
Σε ό,τι αφορά την απόρριψη των
u
μπαταριών, ακολουθήστε τις οδηγίες
που παρατίθενται στην ενότητα
"Διάθεση εργαλείων και περιβάλλον".
Μην προκαλείτε ζημιές ή
u
παραμορφώσεις στη μπαταρία,
τρυπώντας ή χτυπώντας τη, καθώς
οι ενέργειες αυτές εγκυμονούν
κίνδυνο τραυματισμού ή πυρκαγιάς.
Μη φορτίζετε φθαρμένες μπαταρίες.
u
Σε περίπτωση έκθεσης σε ακραίες
u
συνθήκες, η μπαταρία ενδέχεται να
παρουσιάσει διαρροή. Αν
παρατηρήσετε υγρά στις μπαταρίες,
ενεργήστε ως ακολούθως:
68
Σκουπίστε προσεκτικά τα υγρά με
u
ένα πανί. Αποφύγετε την επαφή με
το δέρμα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή
u
τα μάτια, ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες.
Προειδοποίηση! Το υγρό μπαταριών
μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες
ή καταστροφή περιουσίας. Σε περίπτωση
δερματικής επαφής, ξεπλύνετε αμέσως
με νερό. Εάν υπάρχει ερυθρότητα, πόνος
ή ερεθισμός αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,
ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και
αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
Φορτιστές
Ο φορτιστής σας έχει σχεδιαστεί για
συγκεκριμένες τάσεις. Ελέγχετε πάντα
αν η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε
αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα
χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση! Ποτέ μην επιχειρήσετε
να υποκαταστήσετε το φορτιστή με κοινή
πρίζα ρεύματος.
Χρησιμοποιήστε μόνο το φορτιστή
u
της Black & Decker για τη φόρτιση
μπαταριών του τύπου που συνοδεύει
το εργαλείο σας. Σε άλλες μπαταρίες
ενδέχεται να σημειωθεί διάρρηξη,
προκαλώντας τραυματισμό και ζημιά.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να
u
επαναφορτίσετε μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί
u
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί
από τον κατασκευαστή η από
εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών
Black & Decker ώστε να αποφύγετε
τους κινδύνους.
Μην εκθέτετε το φορτιστή σε νερό.
u
Μην ανοίγετε το φορτιστή.
u
Μην επιχειρήσετε να διερευνήσετε το
u
εσωτερικό του φορτιστή.
Η συσκευή/εργαλείο/μπαταρία
u
πρέπει να τοποθετηθεί σε μια καλά
αερισμένη περιοχή όταν φορτώνει.
Ελεγχος και επισκευές
Ο φορτιστής σας έχει σχεδιαστεί για
συγκεκριμένες τάσεις. Ελέγχετε πάντα αν
η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading