Download  Print this page

Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual page 61

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tekniske data
V6005 H2
Spænding
V 6,0
Vægt
kg 1,0
Lader
Model
Spænding
V
AC
Udgangs-
spænding
V
AC
Amperetal
mA 200
Opladningstid
(ca.)
h 24
Vægt
kg 0,3
Model
Spænding
V
AC
Udgangs-
spænding
V
AC
Amperetal
mA 200
Opladningstid
(ca.)
h 24
Vægt
kg 0,3
Model
Spænding
V
AC
Udgangs-
spænding
V
DC
Amperetal
mA 85
Opladningstid
(ca.)
h 24
Vægt
kg 0,3
Lydniveau i henhold til EN 60704-1:
Lydtryk (L
) < 70 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)
pA
Reservedele/Reparationer
Reservedele kan købes hos autoriserede
Black & Decker serviceværksteder, som
giver forslag til omkostninger og
reparerer vore produkter. Oversigt over
vore autoriserede værksteder findes på
internettet på vor hjemmeside
www.blackanddecker.dk samt
www.2helpU.com
Garanti
Black & Decker garanterer, at produktet
er fri for materielle skader og/eller
**090020D **100015D
V48
V60
230
230
9
10
150
24
0,3
**110020D **140020D
CV72
CV96
230
230
11
14
200
24
0,3
CHA002014*
CV12
100-240
7,2-24
DANSK
fabrikationsfejl ved levering til kunden.
Garantien er et tillæg til konsumentens
lovlige rettigheder og påvirker ikke disse.
Garantien gælder indenfor
medlemsstaterne af den Europæiske
Union og i det Europæiske
Frihandelsområde.
Hvis et Black & Decker produkt går i
stykker på grund af materiel skade og/
eller fabrikationsfejl eller på anden måde
ikke fungerer i overensstemmelse med
specifikationen, inden for 24 måneder fra
købsdatoen, påtager Black & Decker sig
at reparere eller ombytte produktet med
mindst muligt besvær for kunden.
Garantien gælder ikke for fejl og mangler,
der er sket i forbindelse med:
normal slitage
u
uheldige følger efter unormal
u
anvendelse af værktøjet
overbelastning, hærværk eller
u
overdrevent intensivt brug af
værktøjet
ulykkeshændelse
u
Garantien gælder ikke hvis reparationer
er udført af nogen anden end et
autoriseret Black & Decker værksted.
For at udnytte garantien skal produktet
og købskvitteringen indleveres til
forhandleren eller til et autoriseret
værksted, senest 2 måneder efter at
fejlen opdages. For information om
nærmeste autoriserede værksted:
kontakt det lokale Black & Decker kontor
på den adresse som er opgivet i
brugsanvisningen. Liste over alle
autoriserede Black & Decker
serviceværksteder samt servicevilkår er
tilgængelig på internettet, på adressen
www.2helpU.com
Gå venligst ind på vores website
www.blackanddecker.dk for at
registrere dit nye produkt og for at blive
holdt ajour om nye produkter og
specialtilbud. Der findes yderligere
oplysninger om mærket Black & Decker
og vores produktsortiment på adressen
www.blackanddecker.dk
61

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading