Download  Print this page

Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual page 63

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Älä säilytä akkua paikassa, jonka
u
lämpötila saattaa ylittää 40 °C.
Lataa akku ainoastaan lämpötilan
u
ollessa välillä 10 °C ja 40 °C.
Lataa akku käyttäen ainoastaan
u
laitteen/työkalun mukana toimitettua
laturia.
Kun poistat akun käytöstä, noudata
u
kappaleessa "Ympäristö" annettuja
ohjeita.
Älä vaurioita tai muunna akkua
u
pistoin tai iskuin, sillä tällöin on
olemassa onnettomuus- ja tulipalovaara.
Älä lataa vaurioituneita akkuja.
u
Ääriolosuhteissa akut saattavat
u
vuotaa. Kun havaitset akusta tulevan
nestettä, toimi seuraavasti:
Kuivaa neste varovasti pois
u
siivousliinalla. Vältä nesteen
joutuminen iholle.
Mikäli nestettä osuu iholle tai silmiin,
u
noudata alla olevia ohjeita.
Varoitus! Akkuneste voi aiheuttaa
henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Jos
akkunestettä pääsee iholle, huuhdo se
välittömästi vedellä. Jos iho punoittaa tai
jos iholla esiintyy kipua tai ärsytystä,
käänny lääkärin puoleen. Mikäli nestettä
pääsee silmiin, huuhtele silmät
välittömästi puhtaalla vedellä ja käänny
lääkärin puoleen.
Laturit
Laturi on suunniteltu tietylle jännitteelle.
Tarkista aina ennen laitteen käyttöä, että
verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua
jännitettä.
Varoitus! Älä koskaan yritä vaihtaa
laturia normaaliin verkkovirtapistokkeeseen.
Käytä Black & Decker -laturia
u
ainoastaan laitteen mukana toimitetun
akun lataamiseen. Muunlaiset akut
saattavat räjähtää aiheuttaen
henkilö- ja omaisuusvahinkoja.
Älä koskaan yritä ladata ei-ladattavia
u
akkuja.
Jos sähköjohto on vaurioitunut, se
u
saadaan vaihtaa vain valtuutetussa
Black & Deckerin huoltoliikkeessä
vaaratilanteiden välttämiseksi.
Älä altista laturia vedelle.
u
Älä avaa laturia.
u
Älä vahingoita laturia.
u
Laite/työkalu/akku tulee asettaa hyvin
u
tuuletettuun tilaan latauksen ajaksi.
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu tietylle jännitteelle.
Tarkista aina ennen laitteen käyttöä, että
verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua
jännitettä. Älä koskaan yritä vaihtaa
laturia normaaliin verkkovirtapistokkeeseen.
#
Laturin symbolit
Laturi on kaksoiseristetty; siksi
erillistä maadoitusta ei tarvita.
Erotusmuuntaja on vian
sattuessa turvallinen.
Virtalähde on sähköisesti
erillään muuntajan ulostulosta.
Kun ympäristön lämpötila
kohoaa liian korkeaksi, laturi
kytkeytyy automaattisesti pois
päältä. Kun ympäristön
lämpötila on taas laskenut,
$
laturin toiminta jatkuu.
Laturi on tarkoitettu vain
sisäkäyttöön.
Ominaisuudet
1. Virrankatkaisija
1. Kaksinopeuksinen virrankatkaisija
(CV1205)
2. Vapautusnappi
3. Pölynkeräysastia
4. Latausteline
5. Suodattimen puhdistuspyörä
(CV9605/CV1205)
6. Latausvalo - lataus käynnissä
Kuva A
7. Rakosuulake
8. Harja
Asentaminen
Seinätelineen kiinnittäminen
seinään (kuva B)
Latausteline voidaan kiinnittää työtasolle
tai seinään, jolloin se toimii laitteen sekä
säilytys- että latauspaikkana.
SUOMI
63

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading