Download  Print this page

Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual page 50

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Byte av filtren
Filtren ska bytas med intervall på 6 till 9
månader, eller vid behov om de är
utslitna eller skadade. Du kan skaffa nya
filter hos din Black & Decker-
återförsäljare (katalognummer: VF45 till
CV9605H; katalognummer: VF40 till alla
övriga modeller).
Avlägsna filtren enligt ovanstående
u
beskrivning.
Montera de nya filtren enligt
u
ovanstående beskrivning.
Miljöskydd
Z
Särskild insamling. Denna
produkt får inte kastas bland
vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver
ersätta din Black & Decker-produkt med
en ny, eller inte längre behöver den, ska
du inte kasta den i hushållssoporna.
Denna produkt skall lämnas till särskild
z
insamling.
Efter insamling av använda
produkter och
förpackningsmaterial kan
materialen återvinnas och
användas på nytt. Användning
av återvunna material skonar
miljön och minskar
förbrukningen av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det
förekomma särskilda insamlingar av
uttjänt elutrustning från hushåll, antingen
vid kommunala miljöstationer eller hos
detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
Black & Decker erbjuder en insamlings-
och återvinningstjänst för Black & Decker-
produkter när de en gång har tjänat ut.
För att använda den här tjänsten lämnar
du in produkten till en auktoriserad
Black & Decker-reparatör/representant
som tar hand om den för din räkning.
50
Närmaste auktoriserad Black & Decker-
representant finner du genom det lokala
Black & Decker-kontoret på adressen i
den här manualen. Annars kan du söka
på Internet, på listan över auktoriserade
Black & Decker-representanter och alla
uppgifter om vår kundservice och andra
kontakter www.2helpU.com
Batteri (fig. L - N)
Z
Black & Decker-batterierna kan
laddas om många gånger.
Skydda miljön genom att lämna
uttjänta batterier till avsedd
uppsamlingsplats.
Skydda miljön genom att lämna
kasserade batterier på därför avsedd
uppsamlingsplats.
Ladda helst ur batteriet genom att
u
använda apparaten tills motorn slutar
gå.
Batteriet sitter under apparatens
bakstycke.
Ta loss tillbehören från apparaten.
u
Avlägsna skruvarna (13).
u
Lossa tapparna (14) som håller
u
tillbehörshållaren på plats.
Ta ut tillbehörshållaren (15).
u
Avlägsna skruvarna (16) som håller
u
batteriet på plats.
Skjut batteriet (17) bakåt enligt bilden.
u
Ta ut batteriet.
u
Placera batteriet i en lämplig
u
förpackning så att kontakterna inte
kan kortslutas.
Lämna in batteriet på inköpsstället
u
eller på den lokala
återvinningsstationen.
Varning! När batteriet har tagits ut kan
det inte sättas tillbaka.
Tekniska data
CV1205 H2
Spänning
V 12
Vikt
kg 1,4
CV7205 H2
CV7205B H2
7,2
1,1

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading