Download  Print this page

Beskyttelse Af Miljøet - Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Udskiftning af filtrene
Filtrene skal udskiftes hver sjette til
niende måned, samt hvis de er slidte
eller beskadigede. Udskiftningsfiltre fås
hos din Black & Decker-forhandler
(katalognummer: VF45 til CV9605H;
katalognummer:VF40 til alle andre
modeller).
Fjern de gamle filtre som beskrevet
u
ovenfor.
Sæt de nye filtre i som beskrevet
u
ovenfor.
Beskyttelse af miljøet
Z
Separat indsamling. Dette
produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du en dag skal udskifte dit
Black & Decker produkt, eller hvis du
ikke skal bruge det længere, må du ikke
bortskaffe det sammen med
husholdningsaffald. Dette produkt skal
z
være tilgængeligt for separat indsamling.
Separat indsamling af brugte
produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialer.
Genbrugte materialer forebygger
miljøforurening og nedbringer
behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for
separat indsamling af elektriske
husholdningsprodukter på kommunale
lossepladser eller hos den forhandler,
som du købte produktet af.
Black & Decker har en facilitet til
indsamling og genbrug af Black & Decker-
produkter, når deres levetid er slut. Få
fordelen ved denne service ved at
returnere produktet til en autoriseret
tekniker, der samler værktøj sammen på
vores vegne.
Du kan få oplyst den nærmeste
autoriserede tekniker ved at kontakte det
lokale Black & Decker-kontor på den
adresse, der er angivet i denne
60
brugsanvisning. Alternativt findes der en
liste over autoriserede Black & Decker-
teknikere og oplysninger om vores
eftersalgsservice og kontaktpersoner på
Internettet på adressen: www.2helpU.com
Batteri (fig. L - N)
Z
Black & Decker batterier kan
oplades mange gange. Efter
endt funktionstid skal
batterierne kasseres med
omtanke for miljøet.
Hvis du selv ønsker at bortskaffe
produktet, skal batteriet afmonteres som
beskrevet herunder og bortskaffes i
overensstemmelse med gældende
miljøbestemmelser.
Det anbefales at aflade batteriet ved
u
at lade det køre, til motoren standser.
Batteriet er placeret under bagenden af
apparatet.
Tag det aktuelle tilbehør af apparatet.
u
Fjern skruerne (13).
u
Lås knapperne (14) op, idet du
u
holder på tilbehørsholderen.
Fjern tilbehørsholderen (15).
u
Fjern skruerne (16), mens du holder
u
batteriet på plads.
Skub batteriet (17) tilbage som vist.
u
Fjern batteriet.
u
Læg batteriet i en dertil egnet
u
emballage for at undgå, at polerne
kortsluttes.
Bring batteriet til din forhandler eller
u
en lokal genbrugscentral.
Advarsel! Når batteriet er taget ud, kan
det ikke monteres igen.
Tekniske data
CV1205 H2
Spænding
V 12
Vægt
kg 1,4
CV9605 H2
CV9605G H2 V4805Y H2
CV9605H H2 V4806 H2
CV9605P H2 V4807 H2
Spænding
V 9,6
Vægt
kg 1,3
CV7205 H2
CV7205B H2
7,2
1,1
V4805 H2
4,8
0,9

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading