Download Print this page

Suodattimien Vaihtaminen - Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Suodattimien vaihtaminen

Suodattimet tulee vaihtaa 6-9 kuukauden
välein tai jos ne ovat kuluneet tai
vaurioituneet. Uusia suodattimia myyvät
Black & Decker -tuotteiden jälleenmyyjät
(luettelonumero: VF45 mallissa
CV9605H; luettelonumero: VF40 kaikissa
muissa malleissa).
Poista suodattimet yllä kuvatulla tavalla.
u
Asenna uudet suodattimet yllä kuvatulla
u
tavalla.
Ympäristö
Z
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei
saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen kanssa.
Kun Black & Decker -koneesi on käytetty
loppuun, älä hävitä sitä kotitalousjätteen
z
mukana. Tämä tuote on kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja
pakkausten erillinen keräys
mahdollistaa materiaalien
kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
Kierrätettyjen materiaalien
uudelleenkäyttö auttaa
ehkäisemään ympäristön
saastumisen ja vähentää
raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on
mahdollista viedä kotitalouksien
sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai
jättää ne vähittäismyyjälle ostettaessa
uusi tuote.
Black & Decker tarjoaa mahdollisuuden
Black & Decker -tuotteiden keräykseen ja
kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on
poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä
tästä palvelusta, palauta laitteesi
johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen,
joka kerää laitteet meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun
huoltoliikkeen sijainnin ottamalla
yhteyden Black & Deckerin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa
annetussa osoitteessa. Lista
valtuutetuista Black & Decker
-huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset
tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä,
osoitteessa www.2helpU.com
Akku (kuva L - N)
Z
Black & Deckerin akut voidaan
ladata useaan kertaan. Vie
loppuun käytetyt akut niille
tarkoitettuun keräyspaikkaan
tai -astiaan.
Vie loppuunkäytetyt akut niille
tarkoitettuun keräyspaikkaan tai -astiaan.
Ne on hävitettävä paikallisten lakien
mukaisesti.
Tyhjennä akku käyttämällä laitetta,
u
kunnes moottori pysähtyy.
Akku on laitteen takaosan alla.
Ota lisävarusteet ulos laitteesta.
u
Irrota ruuvit (13).
u
Avaa kiinnikkeet (14), jotka pitävät
u
tarviketelineen paikallaan.
Poista tarviketeline (15).
u
Poista ruuvit (16), jotka pitävät akkua
u
paikallaan.
Liu'uta akkua (17) taaksepäin kuvan
u
osoittamalla tavalla.
Poista akku.
u
Laita akku sopivaan pakkaukseen
u
siten, etteivät navat pääse
oikosulkuun.
Voit viedä akut niille tarkoitettuun
u
keräysastiaan tai paikalliseen
kierrätyskeskukseen.
Varoitus! Kun akku on irrotettu, sitä ei
voi enää laittaa takaisin.
Tekniset tiedot
CV1205 H2
Jännite
V 12
Paino
kg 1,4
CV9605 H2
CV9605G H2 V4805Y H2
CV9605H H2 V4806 H2
CV9605P H2 V4807 H2
Jännite
V 9,6
Paino
kg 1,3
SUOMI
CV7205 H2
CV7205B H2
7,2
1,1
V4805 H2
4,8
0,9
65

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading