Download  Print this page

Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual page 74

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
T Ü R K Ç E
Aküler ve şarj cihazları için ek
güvenlik talimatları
Aküler
Hangi nedenle olursa olsun asla
u
açmaya teşebbüs etmeyin.
Aküyü suyla temas ettirmeyin.
u
Aküyü sıcak ortama maruz
u
bırakmayın.
40 °C 'lik ısıyı geçen yerlerde
u
saklamayın.
Sadece 10 °C ve 40 °C çevre sıcaklığı
u
aralığındaki yerlerde şarj edin.
Sadece, cihaz / alet ile sağlanan şarj
u
aleti ile şarj edin.
Aküleri elden çıkarırken, "Çevrenin
u
korunması" bölümünde verilen
talimatları takip edin.
Yaralanma ve yangın riski
u
oluşturabileceğinden, akü takımına
delme veya çarpma gibi hareketlerle
hasar vermeyin / deforme etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
u
Olağan üstü şartlarda aküden sızma
u
olabilir. Akülerin üzerinde sıvı
görürseniz aşağıdakileri uygulayın:
Bir bez kullanarak dikkatlice sıvıyı
u
temizleyin. Deri ile temas etmesini
engelleyin.
Cilt veya göz temasında aşağıdaki
u
talimatları takip edin.
Uyarı! Akü suyu kişisel yaralanmaya
veya mala zarar verebilir. Deriyle
temasında derhal suyla yıkayın.
Kızarıklık, acı veya kaşınma oluşursa
derhal tıbbi müdahale yaptırın. Gözle
temas olması halinde, derhal temiz su ile
temizleyin ve tıbbi müdahale yaptırın.
Şarj aletleri
Sahip olduğunuz şarj cihazı sadece belli
bir şebeke voltajı için tasarlanmıştır.
Daima şebeke voltajının, adaptörünüzün
üstünde yazılı olan voltajla ayni olmasına
dikkat edin.
Uyarı! Şarj cihazınızı normal bir şebeke
prizine yerleştirmeyi hiçbir zaman
denemeyin.
Sadece cihazınız / aletiniz ile size
u
tedarik edilen Black & Decker şarj
aleti ile şarj yapın. Diğer aküler
74
patlayarak kişisel yaralanmalara ve
hasara yol açabilir.
Asla şarj edilebilir olmayan aküleri
u
şarj etmeye çalışmayın.
Besleme kordonu hasarlıysa, bir
u
tehlikeyi önlemek için kordon üretici
veya yetkili bir Black & Decker Servis
Merkezinde tarafından değiştirilmelidir.
Şarj cihazını suyla temas ettirmeyin.
u
Şarj cihazını açmayın.
u
Şarjı kurcalamayın.
u
Şarj yapılırken, cihaz/alet/akü takımı
u
iyice havalandırılmış bir yerde
yerleştirilmelidir.
Elektrik güvenliği
Sahip olduğunuz şarj cihazı sadece belli
bir şebeke voltajı için tasarlanmıştır.
Daima şebeke voltajının, adaptörünüzün
üstünde yazılı olan voltajla ayni olmasına
dikkat edin. Şarj cihazınızı normal bir
şebeke prizine yerleştirmeyi hiçbir zaman
denemeyin.
Şarj cihazı üzerindeki semboller
#
Şarj cihazınız çift izolelidir; bu
nedenle toprak kablosuna
ihtiyaç yoktur.
Arızaya karşı emniyetli izoleli
transformatör. Ana besleme
elektrik olarak transformatör
çıkışından ayrılmıştır.
Çevre ısısı çok yükselir ise şarj
otomatik olarak kapanır. Çevre
ısısı düşer düşmez şarj tekrar
$
çalışmaya başlayacaktır.
Şarj cihazı sadece kapalı
yerlerde kullanım içindir.
Özellikler
1. Açma/kapama düğmesi
1. Iki-hızda açma/kapama düğmesi
(CV1205)
2. Serbest bırakma düğmesi
3. Toz bölmesi
4. Şarj tabanı
5. Filtre temizleme çarkı (CV9605/
CV1205)
6. Şarj göstergesi

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading