Asistenţă; Eliminare - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
www.aeg-automotive.com
RO
3. Introduceţi o nouă siguranţă micro
(3) cu aceeaşi dimensiune (a se
vedea datele tehnice).
4. Înşurubaţi inelul de fixare (1) cu
capacul siguranţei (2) în conectorul
vehiculului (4).
Asistenţă
În cazul care, în ciuda studierii acestei
instrucţiuni de utilizare aveţi întrebări
referitoare la punerea în funcţiune sau
utilizare sau în mod accidental apare
vreo problemă, atunci, vă rugăm să vă
contactaţi comerciatul de specialitate.

Eliminare

Ambalajul consistă din materiale priete-
noase mediului înconjurător, pe care le
puteţi elimina prin intermediul puncte-
lor locale de reciclare a deşeurilor.
Nu aruncaţi aparatele electrice în
gunoiul menajer!
Conform Directivei Europene 2012/19/
CEE referitoare la aparatele electrice şi
electronice vechi şi punerea în aplicare
în dreptul naţional, aparatele electrice
uzate trebuie colectate separat şi
introduse într-un ciclu de revalorificare
ecologică. Informaţi-vă cu privire la po-
sibilităţile de eliminare pentru aparatele
electronice vechi la administraţia comu-
nei sau a oraşului dumneavoastră.
Ilustraţiile pot diferenţia puţin de pro-
dus. Se rezervă dreptul la modificările
care servesc progresului tehnic. Nu
conţine decoraţiunea.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents