Stafturi Pentru Obţinerea Capacităţii De Răcire/Încălzire Cea Mai Bună; Curăţare, Îngrijire Şi Întreţinere; Schimbă Siguranţa - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
7. Cutia cu bar auto porneşte procesul
de răcire/încălzire. LED-ul luminează
verde (7 - răcire) sau roşu (5 -
încălzire).
Atenţie: Nu are loc o deconectare
automată. Agregatul funcţionează per-
manent atâta timp cât cutia cu bar auto
este conectată. Luaţi în considerare fap-
tul că bateria auto se descarcă, atunci
când autoturismul nu este în funcţiune.
8. Aduceţi comutatorul (8) în poziţia
„OFF" pentru a încheia procesul de
răcire/încălzire.
9. Scoateţi ştecherul auto (12) din priza
auto 12 V şi derulaţi cablul în mod
corespunzător.
10. Curăţaţi şi spălaţi spaţiul interior din
cutia cu bar auto după utilizare. Ast-
fel se evită formarea mucegaiului.
Stafturi pentru obţinerea capacităţii
de răcire/încălzire cea mai bună
Alegeţi un loc de utilizare bine aerisit
şi protejat împotriva razelor solare.
Lăsaţi să se răcească alimentele
calde, înainte de a le păstra reci în
cutia cu bar auto.
Nu deschideţi cutia cu bar auto mai
des decât este necesar.
Nu lăsaţi deschisă cutia cu bar auto
mai mult timp decât este necesar.
CURăţARE,
ÎNGRIJIRE ŞI
ÎNTREţINERE
Aparatul dumneavoastră îşi poate
păstra cu un efort minim de îngrijire,
capacitatea de funcţionare de-a lungul
anilor.
Rulaţi cablurile în mod cores-
punzător atunci când depozitaţi
aparatul. Acest lucru ajută să evitaţi
deteriorarea accidentală a cablului şi
a aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o cârpă moale.
Depozitaţi aparatul într-un loc uscat
şi curat.
Schimbă siguranţa
Dispozitivul este fixat cu o siguranţă
în conectorul vehiculului. Răspunde
la scurtcircuite sau supratensiuni şi
trebuie înlocuit.
Atenţie!
Nu instalaţi o siguranţă mai puternică.
În caz contrar, electronica poate fi
deteriorată.
3
2
1
1. Deşurubaţi inelul de fixare (1) cu ca-
pacul siguranţei (2) de la conectorul
vehiculului (4).
2.
Română RO
4

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents