Introducere - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
www.aeg-automotive.com
RO

INTRODUCERE

Explicarea simbolurilor şi a cuvintelor
de avertizare, care sunt întrebuinţate în
această instrucţiune de utilizare şi/sau
pe produs:
Citiţi instrucţiunea de utilizare!
Pericol de moarte şi de acci-
dentare pentru copii!
Atenţie - Pericol! Respectaţi
indicaţiile de siguranţă şi de
avertizare!
Utilizaţi produsul numai în
locaţii protejate împotriva
intemperiilor!
Eliminaţi aparatul şi ambalajul
în mod ecologic!
Indicaţie:
Pentru cutia cu bar auto este întrebuin-
ţat în această instrucţiune de utilizare şi
termenul aparat.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents