Použití Ke Stanovenému Účelu; Obsah Dodávky; Technická Data - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Použití ke stanovenému účelu
Palubní bar slouží k ohrívání nebo
chlazení potravin a nápoju. Chlazení
probíhá pres elektro-termický menic
(peltieruv clánek) a pomocí vetráku.
Pripojení je možné pomocí zástrcky do
zásuvky v motorovém vozidle (12 V).
Přístroj není určen ke skladování a
přepravě nezabalených potravin.
Tento přístroj nesmí používat děti, oso-
by s omezenými duševními schopnost-
mi anebo osoby, které nemají schopnos-
ti, zkušenosti anebo vědomosti o
jeho používání. Děti musí zůstat pod
dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
Přístroj není určený pro podnikatelské
účely.
Jiná použití nebo změny přístroje platí
jako použití k jinému než ke stanove-
nému účelu a přinášejí sebou závažná
nebezpečí. Výrobce neručí za škody
způsobené jiným použitím než použitím
ke stanovenému účelu.
Obsah dodávky
Po rozbalení okamžitě proveďte kontro-
lu kompletnosti dodávky. zkontrolujte,
zda není poškozeno zařízení ani žádná
z jeho součástí. neuvádějte vadné zaří-
zení nebo jeho část do činnosti.
Palubní bar BK 6 nebo BK 16
Popruh na nošení
Připojovací kabel se zástrčkou na 12
V v motorových vozidlech
návod k obsluze
Předávejte tyto podklady i jiným
uživatelům!
Technická data
Model
BK 6
Artikl č.
10693
Rozměry (V x
28,5 x 18 x
Š x H)
37 cm
Váha
2 kg
Objem
6 L
Napájení
12 V DC, 6 a
proudem
Jmenovitý
46 W (chlazení),
příkon
38 W (ohřívání)
Regulace
Termostat
teploty
Minimální/
chlazení: 18-20 ˚C pod
maximální
teplotu okolního prostředí
teplota
ohřívání: 50-65 ˚C
Teplota
+16 ˚C bis +32 ˚C (teplota
okolního
v obytných prostorech)
prostředí
Pojistka
8 a
Česky
45
BK 16
10694
30,5 x 27 x
49 cm
3,2 kg
16 L

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents