Wstęp - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
www.aeg-automotive.com
64
WSTęP
Objaśnienie symboli i haseł sygnaliza-
cyjnych, które znajdują się w instrukcji
obsługi i/lub na produkcie:
Należy przeczytać instrukcję
obsługi!
śmiertelne niebezpieczeństwo
i niebezpieczeństwo wypadku
dla dzieci!
Uwaga - niebezpieczeń-
stwo! Należy przestrzegać
wskazówki bezpieczeństwa i
ostrzegawcze!
Produkt stosować tylko w
miejscach zabezpieczonych
przed wpływami atmosferycz-
nymi!
Urządzenie i opakowanie
należy zutylizować w sposób
przyjazny dla środowiska!
Wskazówka:
Dla baru pokładowego wykorzystane
jest w tej instrukcji obsługi także poję-
cie urządzenia.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

  Related Content for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents