Namjenska Uporaba; Opseg Isporuke; Tehnički Podatci - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Namjenska uporaba

Bordbar kutija služi za grijanje i hlađe-
nje namirnica i pića. Hlađenje se vrši
putem elektrotermičkog pretvornika
(Peltier-element) kroz ventilator.
Priključak je moguć preko utikača za
automobil (12 V).
Uređaj nije namijenjen za čuvanje i tran-
sport nezapakiranih namirnica.
Ovaj uređaj nije namijenjen za korište-
nje od strane djece i osoba s ograni-
čenim mentalnim/tjelesnim sposob-
nostima ili s nedostatkom iskustva i/ili
znanja. Djeca moraju biti pod nadzorom
kako bi se osiguralo da se ne igraju s
uređajem.
Uređaj nije namijenjen za komercijalno
korištenje.
Svaka drugo korištenje ili mijenjanje
proizvoda vrijedi kao nenamjensko i
predstavlja značajne rizike. Za štete na-
stale zbog korištenja koje nije u skladu
s namjenom, proizvođač ne preuzima
odgovornost.

Opseg isporuke

Neposredno nakon raspakiravanja
provjerite opseg isporuke. Provjerite da
li ima oštećenja na proizvodu ili svim
ostalim dijelovima. Pokvareni proizvod
ili dijelove ne puštajte u rad.
Bordbar BK 6 ili BK 16
Remen za nošenje
Priključni kabel s utikačem za motor-
na vozila od 12 V
Upute za uporabu
Predajte sve dokumente i drugim
korisnicima!
Tehnički podatci
Model
BK 6
Broj artikla
10693
Dimenzije
28,5 x 18 x
(V x Š x D)
37 cm
Težina
2 kg
Zapremnina
6 L
Opskrba
12 V DC, 6 a
strujom
Nazivna snaga 46 W (hlađenje),
38 W (grijanje)
Reguliranje
Termostat
temperature
Minimalna/
hlađenje: 18-20 ˚C ispod
maksimalna
okolne temperature
temperatura
grijanje: 50-65 ˚C
Okolna tempe-
+16 do +32°C (područje
ratura
stambene temperature)
Osigurač
8 a
Hrvatski 55
BK 16
10694
30,5 x 27 x
49 cm
3,2 kg
16 L

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents