Utilizare; Indicaţii Privind Utilizarea; Montarea Curelei De Transport; Procesul De Răcire/Încălzire - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
www.aeg-automotive.com
RO
1. Compas
2. Suport pentru băuturi
3. Curea pentru transport
4. Cutie cu bar auto
5. LED verde - proces de răcire
6. OFF - deconectarea aparatului
7. LED roşu - proces de încălzire
8. Comutator
9. Mufă de conexiune 12 V
10. LED roşu - control al reţelei
11. 12 V Ştecher cutie cu bar auto
12. 12 V Ştecher de alimentare la reţea
auto

UTILIZaRE

Indicaţii privind utilizarea
Priza auto de 12 V de la autoturism
este posibil să funcţioneze numai
după activarea contactului. Luaţi în
considerare manualul de utilizare
al autoturismului dumneavoastră.
Contactaţi atelierul de specialitate,
dacă nu sunteţi sigur.
Nu acoperiţi aparatul în timpul utili-
zării şi asiguraţi o aerisire bună.
Ştergeţi imediat apa de condensare
apărută. După o răcire îndelungată,
umezeala se condensează în picături
de apă în interiorul cutiei cu bar auto.
Dar aparatul nu este din această
cauză defect.
Aşteptaţi timp de cca. 5-10 min, dacă
dumneavoastră doriţi să schimbaţi
între procesele de răcire şi de încăl-
zire, pentru ca sistemul electronic de
răcire/încălzire să se poată tempera.
Nu utilizaţi acumulatori de răcire
sau pungi cu gheaţă în cutia cu bar
auto. Apa provenită din topire poate
deteriora cutia cu bar auto.

Montarea curelei de transport

Fixaţi cureaua de transport livrată în
succesiunea fig. 1 până la 5.
Procesul de răcire/încălzire
1. Din motive legate de igienă, curăţaţi
cu o lavetă umedă, spaţiul interior al
cutiei cu bar auto, înainte de fiecare
utilizare.
2. Umpleţi cutia cu bar auto cu
obiectele care urmează să fie răcite/
încălzite.
3. Aduceţi comutatorul (8) în poziţia
„OFF".
4. Introduceţi ştecherul de 12 V (11) în
mufa de conexiune de 12 V (9) de
la aparat.
5. Conectarea alimentării cu curent:
Introduceţi ştecherul de alimentare
la reţea auto (12) într-o priză auto
de 12 V. LED-ul roşu (10) luminează.
6. Conectarea cutiei cu bar auto:
Răcire: Aduceţi comutatorul (8) în
poziţia „COLD".
Încălzire: Aduceţi comutatorul (8) în
poziţia „HOT".

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents