Savjeti Za Postizanje Najboljeg Učinka Hlađenja/Grijanja; Čišćenje, Njegai Održavanje; Promijenite Osigurač - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
7. Bordbar mobilna termo kutija za-
počinje postupak hlađenja/grijanja.
LED svijetli zeleno (7 - hlađenje) ili
crveno (5 - grijanje).
Upozorenje: Nema automatskog
isključivanja. Agregat trajno radi dok je
Bordbar mobilna termo kutija uključena.
Uzmite u obzir da se akumulator vozila
prazni kada vozilo ne radi.
8. Stavite prekidač (8) u položaj „OFF"
da prekinete postupak hlađenja/
grijanja.
9. Izvucite utikač za automobil (12)
iz utičnice za automobil od 12 V i
uredno namotajte kabel.
10. Nakon korištenja očistite i osušite
unutrašnjost Bordbar mobilne termo
kutije. Time se spriječava nastajanje
plijesni.
Savjeti za postizanje najboljeg učinka
hlađenja/grijanja
Izaberite mjesto korištenja koje je
dobro prozračeno i zaštićeno od
sunčevih zraka.
Pustite da se topla jela najprije ohla-
de, prije nego što ih stavite u Bordbar
mobilnu termo kutiju na hlađenje.
Ne otvarajte Bordbar mobilnu termo
kutiju češće nego što je nužno.
Ne ostavljajte Bordbar mobilnu termo
kutiju otvorenom duže nego što je
nužno.
ČIšćENJE, NJEGA
I ODRžAVANJE
Vaš uređaj možete uz minimalnu njegu
godinama održati funkcionalnim.
Uredno namotajte kabel kada skladi-
štite uređaj. To pomaže da se spriječi
nehotično oštećenje kabela i uređaja.
Čistite uređaj mekanom krpom.
Uređaj skladištite na čistom i suhom
mjestu.
Promijenite osigurač
Uređaj je osiguran osiguračem u
priključnici za vozilo. Odziva se na krat-
ke spojeve ili naponske udare i mora ih
se zamijeniti.
Oprez!
Ne postavljajte jači osigurač. Inače se
elektronika može oštetiti.
3
2
1
1. Odvijte sigurnosni prsten (1) s po-
klopcem osigurača (2) s konektora
na vozilu (4).
2. Umetnite novi mikro osigurač (3)
iste veličine (vidi tehničke podatke).
3. Pričvrstite sigurnosni prsten (1) s
poklopcem osigurača (2) na konek-
tor vozila (4).
Hrvatski 61
4

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents