Porady Dotyczące Uzyskania Najlepszej Mocy Chłodzenia/Ogrzewania; Czyszczenie, Pielęgnacja Ikonserwacja; Wymiana Bezpiecznika - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
7. Bar pokładowy rozpoczyna proces
chłodzenia/ogrzewania. Dioda LED
świeci na zielono (7 - chłodzenie)
lub czerwono (5 - ogrzewanie).
Uwaga: Nie ma miejsca automatyczne
wyłączenie. Agregat działa stale, dopóki
bar pokładowy jest włączony. Należy
pamiętać o tym, że akumulator pojazdu
rozładuje się, jeśli pojazd nie będzie
uruchomiony.
8. Ustawić przełącznik (8) na pozycji
„OFF", aby zakończyć proces chło-
dzenia/ogrzewania.
9. Wyjąć wtyczkę samochodową (12)
z gniazdka samochodowego 12 V i
starannie zwinąć kabel.
10. Oczyścić i osuszyć wnętrze baru po-
kładowego po użyciu. W ten sposób
unika się tworzenia się pleśni.
Porady dotyczące uzyskania najlep-
szej mocy chłodzenia/ogrzewania
Należy wybrać miejsce dobrze
wentylowane i chronione przed
promieniami słonecznymi.
Przed chłodzeniem baru pokładowe-
go gorące potrawy powinny najpierw
ostygnąć.
Nie otwierać baru pokładowego
częściej niż to konieczne.
Nie pozostawiać baru pokładowego
otwartego dłużej niż to konieczne.
CZySZCZENIE,
PIELęGNACJA I
KONSERWaCJa
Funkcjonalność urządzenia można
utrzymać przez lata z minimalnym
wkładem w pielęgnację.
Zwinąć porządnie kabel podczas
przechowywania urządzenia. To
pomaga uniknąć omyłkowych uszko-
dzeń kabla, jak i urządzenia.
Urządzenie wyczyścić miękka
ściereczką.
Urządzenie przechowywać w czy-
stym i suchym pomieszczeniu.

Wymiana bezpiecznika

Urzadzenie jest zabezpieczone za
pomoca bezpiecznika we wtyczce
samochodowej. Reaguje on w przypad-
ku zwarcia lub przepiec i musi wówczas
zostac wymieniony.
Uwaga!
Nie montowac mocniejszego bezpie-
cznika. Grozi to uszkodzeniem ukladu
elektronicznego.
3
2
1
1. Odkrecic pierscien zabezpieczaja-
cy (1) z oslona bezpiecznika (2) z
wtyczki samochodowej (4).
Polski
71
4

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents