Download  Print this page

Knapper Og Funksjoner - Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6

3. Knapper og funksjoner

Illustrasjonen på side 3 gir en oversikt over alle knapper og deres
funksjoner.
TV-knapper
3 4 - VOL +. . . . . . . . . . justerer TV-volumet.
2
s. . . . . . . . . . . . . . . . demper lyden på TV-apparatet.
A/V . . . . . . . . . . . . . veksler mellom eksterne innganger på utstyret
( ) - PROG + . . . . . . . velger en tidligere eller påfølgende kanal.
¡
. . . . . . . . . . . . . . . velger bredskjerm TV.
£
TV . . . . . . . . . . . . . . slår TV-apparatet av og på.
DVD-knapper
!
DVD . . . . . . . . . . . . slår DVD av og på.
7
DISC MENU . . . . åpner platemenyen.
5 6 Markørknapper . markør opp, ned, venstre, høyre i en meny.
& *
8
MENU . . . . . . . . . . slår menyen av og på.
5 . . . . . . . . . . . . . . . - spol tilbake
9
2 . . . . . . . . . . . . . . . . - spill av
$
9 . . . . . . . . . . . . . . . . - stopp
0
; . . . . . . . . . . . . . . . . - pause
@
6 . . . . . . . . . . . . . . . - spol frem
#
%
OK . . . . . . . . . . . . . . bekrefter valget.
^
BACK . . . . . . . . . . . hopper tilbake ett nivå i menyen eller slår av
Generelt
1
LED
Hvis enheten ikke reagerer i det hele tatt, eller ikke reagerer
på alle knappekommandoene, følger du anvisningene under
'Stille inn fjernkontrollen'. Det er mulig at du må legge inn en
annen kode for enheten.
25-08-2005
12:04
ditt.
menyen.
Pagina 81
NORSK
81

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060