Download  Print this page

Installera Fjärrkontrollen; Byta Batteriet; Testa Fjärrkontrollen - Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6
2
Lägg i det extra litiumbatteriet CR2025 i
batterifacket, se bilden.
Se till att textsidan på batteriet kommer
uppåt.
3
Skjut tillbaka locket och knäpp fast det
stadigt.
Obs: Om lampan blinkar fyra gånger varje gång en knapps trycks ner, anger
fjärrkontrollen att batteriet börjar bli svagt. Byt ut det gamla batteriet mot
ett litiumbatteri CR2025.
Testa fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen har programmerats att styra de flesta Philipsmärken.
SRU1060 använder olika signaler för olika märken och till och med för olika
modeller av samma märke, och det är därför säkrast att testa om märket
reagerar på SRU1060.
I exemplet nedan (TV) visas hur du gör det.
Du kan upprepa samma steg för din DVD-spelare/inspelare som du vill
styra med SRU1060-enheten.
Exempel med TV:
1
Koppla på teven manuellt eller använd den gamla fjärrkontrollen.
Ställ in kanal 1.
2
Kontrollera att alla knapparna fungerar.
Du hittar en översikt över knapparna och
deras funktion under '3. Knappar och
funktioner'.
Om teven fungerar som den ska på alla
knappkommandona är SRU1060 klar för
användning.
Om lampan inte tänds, kontrollera om batteriet har satts i rätt.
Se 'Sätta i batteriet'.
Om enheten inte reagerar alls eller inte reagerar på vissa
knappkommandon, följer anvisningarna under 'Ställa in
fjärrkontrollen' eller gör en setup on-line på:
www.philips.com/urc.
25-08-2005
12:04
Pagina 61
SVENSKA
61

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060