Download  Print this page

Knappar Och Funktioner - Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6

3. Knappar och funktioner

I illustrationen på sid. 3 ges en översikt över alla knapparna och deras
funktioner.
TV-knappar
3 4 - VOL + . . . . . . . . . . justerar volymen på teven.
2
s . . . . . . . . . . . . . . . . tar bort ljudet på teven.
A/V. . . . . . . . . . . . . . växlar mellan de externa ingångarna på din
( ) - PROG +. . . . . . . . väljer en tidigare eller senare kanal.
¡
. . . . . . . . . . . . . . . väljer bredskärm.
£
TV . . . . . . . . . . . . . . kopplar på och av teven.
DVD knappar
!
DVD. . . . . . . . . . . . . kopplar på och av DVD-spelaren.
7
DISC MENU . . . . öppnar skivmenyn.
5 6 Markörknappar. . markör upp, ner, vänster, höger i en meny.
& *
8
MENU. . . . . . . . . . . kopplar på och av menyn.
5 . . . . . . . . . . . . . . . - spola tillbaka
9
2 . . . . . . . . . . . . . . . . - spela
$
9 . . . . . . . . . . . . . . . . - stopp
0
;. . . . . . . . . . . . . . . . . - paus
@
6 . . . . . . . . . . . . . . . - spola framåt
#
%
OK . . . . . . . . . . . . . . bekräftar till val.
^
BACK . . . . . . . . . . . hoppar tillbaka en nivå i menyn eller stänger
Allmänt
1
LED
Om enheten inte reagerar alls eller inte reagerar på vissa
knappkommandon, följer anvisningarna under 'Ställa in
fjärrkontrollen'. Du kanske behöver skriva in en annan kod för
enheten.
25-08-2005
12:04
utrustning.
av menyn.
Pagina 65
SVENSKA
65

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060