Download  Print this page

Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual page 79

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6
80
NORSK
Koden som finnes er en kombinasjon av
5 knapper (alltid markørknappene og OK-
knappen i ulike kombinasjoner).
F.eks. 1, OK, 3, OK, 4.
Minst én kode er vist for hvert merke.
OBS! Det finnes egne tabeller for TV, og DVD.
På nettsiden vår www.philips.com/urc kan du velge apparatets
typenummer direkte for å finne den rette koden. Pass på at du bruker
kodene fra den riktige tabellen.
3
Trykk og hold knappene VOL + og
PROG + (5 og 6) på SRU1060 samtidig i
tre sekunder til lysdioden blinker to ganger
og så fortsetter å lyse.
4
Tast så inn koden fra trinn 2 og bruk
kun knappene 1, 2, 3, 4 og OK.
Lysdioden vil nå blinke to ganger. Hvis
lysdioden blinker en gang i en lengre tid, har
koden ikke blitt lagt inn riktig eller feil kode
er blitt lagt inn. Begynn på nytt fra trinn 2.
5
Pek med SRU1060-kontrollen mot TV-
apparatet og sjekk at det reagerer som det skal.
Hvis TV-apparatet reagerer på alle knappekommandoene, er SRU1060
klar til bruk. Glem ikke å notere ned koden din.
Hvis enheten ikke reagerer i det hele tatt, eller ikke reagerer på
alle knappekommandoene, begynn på nytt fra trinn 2 og prøv
neste kode på listen.
25-08-2005
12:04
Pagina 80

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060