Download  Print this page

Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual page 63

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6
64
SVENSKA
Koden består av fem knappnedtryckningar
(alltid markörknapparna och knappen OK i
olika kombinationer).
Exempelvis 1, OK, 3, OK, 4.
Där ges en eller fler koder för varje märke.
Se upp! Det finns separata tabeller för teve
och DVD-spelare.
På vår webbplats www.philips.com/urc kan du välja din enhets typnummer
direkt för att hitta rätt kod.
Se till att du använder koderna från rätt tabell.
3
Håll sedan ner knapparna VOL +
and PROG + (5 och 6)SRU1060-enheten
samtidigt i tre sekunder tills lampan blinkar
två gånger och sedan lyser hela tiden.
4
Skriv sedan in koden från steg 2 med
hjälp av knapparna 1, 2, 3, 4 och OK .
Då blinkar lampan två gånger.
Om lampan blinkar enstaka gånger under en
längre stund har koden inte skrivits in
korrekt, eller fel kod har skrivits in.
Börja om från steg 2.
5
Rikta SRU1060 mot teven och kontrollera att den reagerar som den ska.
Om teven fungerar på alla knappkommandona är SRU1060 klar för
användning. Glöm inte att anteckna din kod.
Om enheten inte reagerar alls eller bara på vissa
knappkommandon börjar du om från steg 2 och försöker med
nästa kod i listan.
25-08-2005
12:04
Pagina 64

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060