Download  Print this page

Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual page 71

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6
72
DANSK
Koden er kombinationen af fem knappar
(altid markørtasterne og OK-knappen i olika
kombinationer).
For eksempel 1, OK, 3, OK, 4. En eller flere
koder er vist for hvert mærke.
OBS! Der er særskilte tabeller for TV og DVD.
På vores websted www.philips.com/urc kan du vælge apparatets
typenummer direkte for at finde den korrekte kode.
Sørg for at bruge koderne fra den rigtige tabel.
3
Tryk og hold knapperne VOL +
og PROG + (5 og 6) på SRU1060'en
nede på samme tid i ca. tre sekunder, indtil
LED'en blinker to gange og derefter lyser
konstant.
4
Indtast nu koden, du har noteret i trin 2,
ved at bruge knapperne 1, 2, 3, 4 og OK.
LED'en blinker nu to gange. Hvis LED'en
viser et langt blink, er koden ikke indtastet
korrekt eller der er indtastet en forkert
kode. Begynd igen fra trin 2.
5
Peg med SRU1060'en på tv-apparatet og
kontrollér, om det reagerer korrekt.
Hvis tv-apparatet reagerer korrekt på alle knapper, er SRU1060'en klar
til brug. Husk at notere din kode ned.
Hvis apparatet slet ikke reagerer eller ikke reagerer på alle
knapper, skal du gå tilbage til trin 2 og prøve den næste kode
fra kodelisten.
25-08-2005
12:04
Pagina 72

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060