Download  Print this page

Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual page 70

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6
SRU1060'en begynder nu at sende alle
SRU1060'en begynder nu at sende alle
kendte 'Slå TV fra'-signaler, et ad gangen.
Hver gang der sendes en kode, lyser LED'en.
4
Når tv-apparatet slukkes (standby), slip omgående TV (DVD)-knappen
på SRU1060'en.
SRU1060'en har nu fundet en kode, der virker med dit tv-apparat.
5
Kontrollér, om du kan betjene alle tv-apparatets funktioner med
SRU1060'en.
Hvis ikke, så kan du foretage den automatiske indstilling på ny.
SRU1060'en fortsætter da med at søge efter en kode, der
måske virker bedre.
Når SRU1060'en har gennemgået alle de kendte koder, standser
søgningen automatisk og LED'en holder op med at blinke.
Den automatiske programmering af et tv-apparat varer maks.
5 minutter.
For en DVD-afspiller tager det 2 minutter.
Manuel indstilling af fjernbetjeningen
Eksempel med TV:
Knapperne i parentes anvendes til at indstille SRU1060'en til din DVD-
afspiller/optager.
1
Tænd for tv-apparatet manuelt eller brug den originale fjernbetjening
til apparatet.
Stil ind på kanal 1.
2
Find koden til dit tv-apparat i kodelisten
bagest i denne vejledning.
25-08-2005
12:04
Pagina 71
DANSK
71

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060