Download  Print this page

Trenger Du Hjelp - Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6
Du har problemer med å få alle funksjonene på enheten din til å virke.
Kanskje SRU1060- kontrollen må tilpasses den enhetsmodellen du har.
Ring hjelpelinjen vår for å få vite mer.
Apparatet ditt er av et merke som ikke finnes i kodelisten.
Prøv å stille inn SRU1060 automatisk. Se 'Stille inn fjernkontrollen
automatisk'.
Ingen av kodene virker under manuell innstilling av fjernkontrollen.
I så fall, følg anvisningene under 'Stille inn fjernkontrollen automatisk'.

6. Trenger du hjelp?

Du må gjerne kontakte oss hvis du har spørsmål som gjelder
SRU1060-kontrollen.
Du finner kontaktinformasjon etter kodelisten bakerst i bruksanvisningen.
Les håndboken nøye før du ringer. Du kan løse de fleste problemene selv.
Hvis du ikke finner noen svar på problemene dine,
skriv ned detaljopplysningene om utstyrsenheten din,
som fremgår av kodelisten bakerst i denne håndboken.
På den måten kan våre operatører gi deg bedre og raskere hjelp.
Finn modellnumrene enten i bruksanvisningene som følger med apparatet,
eller på baksiden av enheten. Når du ringer hjelpelinjen vår, må du passe på
å ha apparatet ved siden av
deg slik at operatørene våre kan hjelpe deg å avgjøre om fjernkontrollen
virker som den skal.
Modellnummeret på din Philips universal fjernkontroll er SRU1060.
Kjøpsdato:
25-08-2005
12:04
......../......../........
(dag/måned/år)
Pagina 83
NORSK
83

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060