Download  Print this page

Information Til Kunden; Informasjon Til Forbrukerne - Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6
110

Information til kunden

DK
Bortskaffelse af dit gamle produkt
Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret
på et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det
europæiske direktiv 2002/96/EC
Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af
elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde.
Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen
med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle
produkter er med til at skåne miljøet og vores

Informasjon til forbrukerne

N
Avhending av gamle produkter
Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av høy
kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.
Når denne søppelbøtten med kryss på følger med
et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske
direktivet 2002/96/EU
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske
produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med
husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe
til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og
menneskers helse.
25-08-2005
12:04
Pagina 110

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060