Download  Print this page

Johdanto; Kauko-Ohjaimen Ottaminen Käyttöön; Paristojen Asettaminen - Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6
84
SUOMI
Sisällys
1.
Johdanto ..........................................................................................................84
2.
Kauko-ohjaimen ottaminen käyttöön.................................................84-88
Paristojen asettaminen...............................................................................................84-85
Kauko-ohjaimen testaaminen ........................................................................................85
Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen.....................................................86-88
3.
Painikkeet ja toiminnot ................................................................................89
4.
5.
Vianmääritys .............................................................................................90-91
6.
Tarvitsetko apua?...........................................................................................91
Eri merkkien ja laitteiden koodiluettelo........................................................92-105
Tiedote kuluttajille ............................................................................................................111

1. Johdanto

Onnittelumme siitä, että hankit Philips SRU1060 -yleiskauko-ohjaimen. Kun
olet määrittänyt kauko-ohjaimen asetukset, voit ohjata sillä televisiota ja
DVD-soitinta/nauhuria.
Lisätietoja kauko-ohjaimen valmistelemisesta käyttöä varten on kohdassa

'Kauko-ohjaimen ottaminen käyttöön'.

2. Kauko-ohjaimen ottaminen käyttöön
Paristo on asetettu valmiiksi SRU1060-kauko-ohjaimen
paristolokeroon. Poista foliosuojus paristosta ja SRU1060-kauko-ohjain
on käyttövalmis.
Pariston vaihto
SRU1060-kauko-ohjaimen toimituspakkauksessa on mukana yksi varaparisto.
1
Paina pientä paristolokeron oikealla puolella
olevaa salpaa.
Pidä salpa painettuna ja liu'uta lokeroa
ulospäin.
25-08-2005
12:04
Pagina 84

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060