Download  Print this page

Tiedote Kuluttajille - Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6
25-08-2005
12:04
Pagina 111
111

Tiedote kuluttajille

FIN
Vanhan tuotteen hävittäminen
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja
komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta
kierrätysjärjestelmästä alueellasi.
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen
talousjätteen mukana.Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060