Download  Print this page

Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual page 78

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6
Nå begynner SRU1060 å avgi alle kjente 'TV-
av'-signaler, ett etter ett.
Hver gang det sendes en kode, tennes
lysdioden.
4
Når TV-apparatet slår seg av (standby), slipp deretter straks TV
(DVD)-knappen på SRU1060-kontrollen.
SRU1060 har nå funnet en kode som virker på ditt TV-apparat.
5
Sjekk om du kan betjene alle funksjonene på TVen din med
SRU1060-kontrollen.
Hvis du ikke kan det, kan du utføre den automatiske
innstillingen på nytt. SRU1060 vil da søke etter en kode som
kanskje fungerer bedre.
Etter at SRU1060 har gått gjennom alle de kjente kodene, vil søkingen
stoppe automatisk og lysdioden vil slutte å blinke.
Automatisk programmering av et TV-apparat tar maksimum 5 minutter.
For DVD tar det 2 minutter.
Stille inn fjernkontrollen manuelt
TV-eksempel:
Knappene i parentes brukes til å stille inn SRU1060 for
DVD spillere/opptaker.
1
Slå TV-apparatet på manuelt eller bruk den opprinnelige fjernkontrollen.
Still inn på kanal 1.
2
Slå opp koden for TV-apparatet i
kodelisten bakerst i denne håndboken.
25-08-2005
12:04
Pagina 79
NORSK
79

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060