Download  Print this page

Knapper Og Funktioner - Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6

3. Knapper og funktioner

Illustrationen på side 3 giver en oversigt over alle knapper og deres
funktioner.
TV knapper
3 4 - VOL + . . . . . . . regulerer tv-apparatets lydstyrke.
2
s . . . . . . . . . . . . . slår lyden på tv-apparatet til eller fra.
A/V . . . . . . . . . . . skifter mellem eksterne udgange på dit udstyr.
( ) - PROG + . . . . . vælger forrige eller næste kanal.
¡
. . . . . . . . . . . . vælger bredformat TV.
£
TV . . . . . . . . . . . . slår tv-apparatet til og fra.
DVD knapper
!
DVD . . . . . . . . . . slår DVD-afspilleren til og fra.
7
DISC MENU . . åbner disk-menuen.
5 6 Markørtaster . markør op, ned, til venstre, til højre i en menu.
8
MENU . . . . . . . . slår menuen til og fra.
5 . . . . . . . . . . . . . - tilbagespoling
9
2. . . . . . . . . . . . . . - afspil
$
9. . . . . . . . . . . . . . - stop
0
; . . . . . . . . . . . . . . - pause
@
6 . . . . . . . . . . . . . - fremspoling
#
%
OK. . . . . . . . . . . . bekræfter dit valg
^
BACK. . . . . . . . . går ét niveau tilbage i menuen eller slår menuen
Generelt
1
LED
Hvis apparatet slet ikke reagerer eller ikke reagerer på alle
knapper, så følg anvisningerne i afsnittet 'Indstilling af
fjernbetjeningen'. Du skal muligvis indtaste en anden kode for
udstyret
25-08-2005
12:04
fra.
Pagina 73
DANSK
73

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060