Download  Print this page

Kauko-Ohjaimen Testaaminen - Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6
2
Aseta CR2025 varaparisto paristolokeroon
kuvassa esitetyllä tavalla.Varmista, että
pariston tekstipuoli on ylöspäin.
3
Liu'uta kansi takaisin paikalleen ja napsauta se
kiinni.
Huom.: Jos merkkivalo vilkkuu neljä kertaa jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen,
kauko-ohjain osoittaa, että sen paristojen teho on alhainen. Vaihda
vanha paristo uuteen CR2025 litium-paristoon.

Kauko-ohjaimen testaaminen

Kauko-ohjain on ohjelmoitu niin, että sillä voidaan käyttää useimpia Philips-
laitteita. Koska SRU1060-kauko-ohjaimessa voidaan käyttää eri signaaleja
kutakin merkkiä – jopa saman valmistajan eri malleja – varten, on
suositeltavaa kokeilla, vastaako laite SRU1060-kauko-ohjaimella annettuihin
komentoihin.
Alla olevassa esimerkissä kuvataan tämä television osalta.
Voit toistaa samat vaiheet siinä DVD-soittimessa/nauhurissa, jota haluat
ohjata SRU1060-kauko-ohjaimella.
Esimerkki (TV):
1
Kytke televisio päälle joko sen omasta virtakytkimestä tai käyttämällä
sen omaa kauko-ohjainta.
Vaihda television kanavaksi 1.
2
Tarkista, toimivatko kaikki painikkeet.
Painikkeet ja niiden toiminnot on kuvattu
kohdassa '3. Painikkeet ja toiminnot'.
Jos televisio reagoi oikein kaikkien
painikkeiden käyttämiseen, SRU1060-kauko-
ohjain on käyttövalmis. Jos merkkivalo ei syty,
tarkista, että paristo on asetettu oikein.
Katso kohta 'Pariston asettaminen'.
Jos laite ei reagoi minkään painikkeen tai joidenkin
painikkeiden painamiseen, noudata kohdassa 'Kauko-ohjaimen
asetusten määrittäminen' olevia ohjeita tai asetusten
määrittämiseksi online, vieraile sivustolla: www.philips.com/urc.
25-08-2005
12:04
Pagina 85
SUOMI
85

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060