Download  Print this page

Stille Inn Fjernkontrollen - Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6
78
NORSK

Stille inn fjernkontrollen

Dette er bare nødvendig hvis apparatet ditt ikke reagerer på SRU1060.
I så fall betyr det at SRU1060 ikke gjenkjenner apparatets merke og/eller
modell, og da må du programmere fjernkontrollen til å gjøre det.
Eksempelet nedenfor (TV) forklarer deg hvordan dette gjøres.
Du kan gjenta de samme trinnene når du stille inn SRU1060 for din
DVD-spiller/opptaker.
Fjernkontrollen kan stilles inn enten automatisk eller manuelt.
Stille inn fjernkontrollen automatisk
The remote control will now automatically search for the right code for
your brand.
TV-eksempel:
Knappene i parentes brukes til å stille inn SRU1060 for DVD-
spillere/opptaker.
1
Forsikre deg om at TV-apparatet er slått på, og velg en kanal med den
opprinnelige fjernkontrollen eller med knappene på TV-apparatet
(for eksempel kanal 1). SRU1060 avgir signalet 'slå av TV' for alle
TV-modeller som er lagret i minnet.
Hvis apparatet er en DVD-spiller eller -opptaker, sett inn en plate og
start avspillingen.
2
Trykk og hold deretter knappene VOL + og
PROG + (5 og 6) på SRU1060 samtidig i
tre sekunder, til lysdioden blinker to ganger
og så fortsetter å lyse.
3
Trykk og hold på TV (DVD)-knappen
på SRU1060.
25-08-2005
12:04
Pagina 78

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060