Download  Print this page

Ställa In Fjärrkontrollen - Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6
62
SVENSKA
Ställa in fjärrkontrollen
Detta är bara nödvändigt om ditt märke inte reagerar på SRU1060.
I så fall känner inte SRU1060 igen märket och/eller modellen, och då måste
du programmera fjärrkontrollen så den gör det.
I exemplet nedan (TV) visas hur du gör det.
Du kan upprepa momenten när du ställer in SRU1060 för din
DVD-spelare/inspelare.
Du kan ställa in fjärrkontrollen automatiskt eller manuellt.
Ställa in fjärrkontrollen automatiskt
Fjärrkontrollen söker nu automatiskt efter rätt kod för ditt märke.
Exempel med TV:
Knapparna inom parentes använder du när du ställer in SRU1060 för din
DVD-spelare/inspelare.
1
Se till att teven är påkopplad och välj en kanal med den gamla
fjärrkontrollen eller med knapparna på teven
(till exempel kanal 1). SRU1060 sänder signalen 'koppla av teven' för
alla TV-modeller som finns lagrade i minnet.
Om enheten är en DVD-spelare/inspelare lägger du i en skiva och
startar avspelningen.
2
2 Håll sedan ner knapparna VOL +
and PROG + SRU1060-enheten (5 och
6) samtidigt i tre sekunder tills lampan
blinkar två gånger och sedan lyser hela tiden.
3
Håll ner knappen TV (DVD)
på SRU1060-enheten.
25-08-2005
12:04
Pagina 62

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060