Download  Print this page

Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual page 39

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6
40
NEDERLANDS
De code bestaat uit een combinatie van
5 toetsen (altijd verschillende combinaties
van de cursortoetsen en de OK-toets).
Bijvoorbeeld 1, OK, 3, OK, 4.Voor elk merk
staat één of meerdere codes vermeld.
Noteer de eerste code.
Let op! Er zijn aparte tabellen voor TV en DVD.
Op onze website www.philips.com/urc kunt u direct het typenummer van
uw apparaat kiezen om de juiste code te vinden.
Let erop dat u de codes uit de juiste tabel gebruikt.
3
Houd de toetsen VOL + en PROG +
(5 en 6) van de SRU1060 tegelijk
gedurende drie seconden ingedrukt, tot de
LED tweemaal knippert en daarna blijft
branden.
4
Toets vervolgens met de toetsen
1, 2, 3, 4 en OK de code in, die u bij stap
2 genoteerd heeft.
Als de LED langere tijd één keer knippert
dan is de code niet correct ingevoerd of is
een verkeerde code ingevoerd.
Begin opnieuw vanaf stap 2.
5
Richt de SRU1060 naar de tv en kijk of deze reageert zoals het hoort.
Als de tv op alle toetsen reageert, dan is de SRU1060 klaar voor
gebruik.Vergeet niet de code te noteren.
Reageert het apparaat helemaal niet of slechts op enkele
toetsen, begin dan opnieuw vanaf stap 2 en probeer de
volgende code uit de lijst.
25-08-2005
12:04
Pagina 40

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060