Download  Print this page

Inledning - Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6
60
SVENSKA
Innehåll
1.
Inledning ..........................................................................................................60
2.
Installera fjärrkontrollen ........................................................................61-64
Byta batteriet ..................................................................................................................61-62
Testa fjärrkontrollen............................................................................................................62
Ställa in fjärrkontrollen...............................................................................................63-64
3.
Knappar och funktioner ..............................................................................65
4.
5.
Felsökning .................................................................................................66-67
6.
Behöver du hjälp?..........................................................................................67
Kodlista för alla märken/all utrustning............................................................92-105
Information till konsumenten .....................................................................................109

1. Inledning

Gratulerar till ditt inköp av fjärrkontrollen Philips SRU1060. När du har
installerat fjärrkontrollen kan du styra en teve och en DVD-
spelare/inspelare med den.
I kapitlet 'Installera fjärrkontrollen' hittar du information om hur du
förbereder den för användning.
2. Installera fjärrkontrollen
Det ligger redan ett batteri i batterifacket i SRU1060. Du behöver
bara ta bort skyddsfolien från batteriet så är SRU1060 klar för
användning.
Byta batteriet
Det följer med ett extra batteri i förpackningen till SRU1060.
1
Tryck på den lilla spärren på höger
sida om batterifacket.
Håll ner spärren och skjut batteriet utåt.
25-08-2005
12:04
Pagina 60

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060