Download  Print this page

Behöver Du Hjälp - Philips SRU1060/10 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control sru1060 2in1 for tv/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU1060_A6.qxd6
Du har svårigheter med att styra alla funktionerna på din enhet.
SRU1060 kanske måste anpassas till enhetens modell.
Ring vår helpline och fråga.
Märket för din enhet finns inte med i kodlistan.
Försök att ställa in SRU1060 automatiskt. Se 'Ställa in fjärrkontrollen
automatiskt'.
Ingen av koderna fungerar vid manuell inställning av fjärrkontrollen.
Följ i så fall anvisningarna under 'Ställa in fjärrkontrollen automatiskt'.
6. Behöver du hjälp?
Om du har några frågor om SRU1060-enheten kan du alltid kontakta oss.
Du hittar kontaktuppgifter efter kodlistan längst bak i denna handbok.
Läs handboken noga innan du ringer. De flesta problem kan du lösa själv.
Om du inte kan hitta svaren på dina problem ska du skriva ner de uppgifter
för din enhet som anges i kodlistan bak i denna handbok. Då kan våra
operatörer hjälpa dig bättre och snabbare.
Du hittar modellnumret i bruksanvisningen som följde med din enhet eller
på baksidan av enheten. När du ringer vår helpline ska du ha enheten inom
räckhåll, så att våra operatören kan avgöra om din fjärrkontroll fungerar
ordentligt.
Modellnumret för din Philips universalfjärrkontroll är SRU1060.
Inköpsdatum:
25-08-2005
12:04
......../......../........
(dag/månad/år)
Pagina 67
SVENSKA
67

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU1060/10

This manual is also suitable for:

Sru1060