Download  Print this page

Magyar - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 140 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM

140 | Magyar

Servisné stredisko a poradenstvo pri
používaní
www.bosch-garden.com
Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok
uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené
na typovom štítku výrobku.
Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja
alebo náhradné diely online.
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk
Transport
Priložené lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám
pre transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie
používateľ náradia prepravovať po cestách bez ďalších
opatrení.
Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo
prostredníctvom špedície) treba rešpektovať osobitné
požiadavky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri
príprave zásielky bezpodmienečne konzultovať s expertom
pre prepravu nebezpečného tovaru.
Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal.
Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabaľte tak, aby sa
v obale nemohol posúvať.
Rešpektujte aj prípadné doplňujúce národné predpisy.
Likvidácia
Neodhadzujte opotrebované záhradnícke náradie, nabíjačky
ani akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa
musia nepoužiteľné ručné elektrické a
elektronické prístroje (elektrospotrebiče) a
podľa európskej smernice 2006/66/ES sa
musia poškodené alebo opotrebované
akumulátory/batérie zbierať separovane a
treba ich dávať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane
životného prostredia.
Akumulátory/batérie:
Lítiovo-iónové akumulátory:
Dodržte láskavo pokyny uvedené v odseku
„Transport".
Zmeny vyhradené.
F 016 L81 560 | (21.9.16)
Magyar
Biztonsági előírások
A szimbólumok magyarázata
Gondosan olvassa el az Üzemeltetési útmutatót.
Óvja meg az elektromos kéziszerszámot az eső
behatásától.
Ha a kerti kisgépen beállítási vagy tisztítási
munkákat akar végezni, vagy a kerti kisgépet egy
ideig felügyelet nélkül hagyja, vegye ki belőle az
akkumulátort.
Általános biztonsági előírások az elektromos
kéziszerszámokhoz
Olvassa el az összes
FIGYELMEZTETÉS
biztonsági figyelmeztetést
és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának
elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi
sérülésekhez vezethet.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket
az előírásokat.
Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám" fogalom a
hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó
kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat
(hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.
Munkahelyi biztonság
 Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a
munkahelyét. A rendetlenség és a megvilágítatlan
munkaterület balesetekhez vezethet.
 Ne dolgozzon a berendezéssel olyan
robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető
folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos
kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a
gőzöket meggyújthatják.
 Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a
munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot
használja. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a
berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie
a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen
módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel
ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon
csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó
dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az
áramütés kockázatát.
 Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek,
fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek megérintését. Az
áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading