Download  Print this page

Ελληνικά - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 96 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM
96 | Eλληνικά
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Kuljetus
Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain
määräysten alaisia. Käyttäjä saa kuljettaa akkuja kadulla ilman
erikoistoimenpiteitä.
Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huolin-
ta) on noudatettava pakkausta ja merkintää koskevia erikois-
vaatimuksia. Tällöin on lähetyksen valmistelussa ehdottomas-
ti käytettävä vaara-aineasiantuntijaa.
Lähetä akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioitumaton. Teip-
paa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, että se ei pääse liik-
kumaan pakkauksessa.
Ota myös huomioon mahdolliset tarkemmat kansalliset mää-
räykset.
Hävitys
Älä heitä puutarhalaitteita, latauslaitteita tai akkuja/paristoja
talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mu-
kaan käyttökelvottomat sähkö- ja elektro-
niikkalaitteet ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun
käytetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen
ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrä-
tykseen.
Akut/paristot:
Litiumioni:
Katso ohjeita kappaleessa "Kuljetus".
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
F 016 L81 560 | (21.9.16)
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Ερμηνεία των εικονοσυμβόλων
Διαβάστε όλες τις οδηγίες χειρισμού.
Να προστατεύετε το ηλεκτρικό εργαλείο από τη
βροχή.
Να αφαιρείτε την μπαταρία από το μηχάνημα κήπου
πριν από κάθε εργασία ρύθμισης ή καθαρισμού ή
όταν πρόκειται να αφήσετε το μηχάνημα κήπου
ανεπιτήρητο.
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά
εργαλεία
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις
ασφαλείας και τις οδηγίες.
Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των
οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες
για κάθε μελλοντική χρήση.
Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις
προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά
εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που
τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά
φωτισμένο. Αταξία ή σκοτεινές περιοχές εργασίας μπορεί
να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
 Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε
περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά
εργαλεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να
αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
 Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε
μακριά απ' αυτό τα παιδιά κι άλλα τυχόν
παρευρισκόμενα άτομα. Σε περίπτωση απόσπασης της
προσοχής σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανή-
ματος.
Ηλεκτρική ασφάλεια
 Το φις του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει
στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η
μετατροπή του φις. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά
φις σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.
Αμεταποίητα φις και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading