Download  Print this page

Русский - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 149 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM
Vevőszolgálat és használati
tanácsadás
www.bosch-garden.com
Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni,
okvetlenül adja meg az elektromos kéziszerszám
típustábláján található 10-jegyű cikkszámot.
Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti
készülékének javítását.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888
Szállítás
A termékben található lithium-ion-akkumulátorokra a
veszélyes árukra vonatkozó előírások érvényesek. A
felhasználók az akkumulátorokat a közúti szállításban minden
további nélkül szállíthatják.
Ha az akkumulátorok szállításával harmadik személyt
(például: légi vagy egyéb szállító vállalatot) bíznak meg, akkor
figyelembe kell venni a csomagolásra és a megjelölésre
vonatkozó különleges követelményeket. Ebben az esetben a
küldemény előkészítésébe be kell vonni egy veszélyes áru
szakembert.
Csak akkor küldje el az akkumulátort, ha a háza nincs
megrongálódva. Ragassza le a nyitott érintkezőket és
csomagolja be úgy az akkumulátort, hogy az a csomagoláson
belül ne mozoghasson.
Vegye figyelembe az adott országon belüli, az előbbieknél
esetleg szigorúbb helyi előírásokat.
Hulladékkezelés
Ne dobja ki a kerti kisgépeket, töltőkészülékeket és az
akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemétbe!
Csak az EU-tagországok számára:
Az elhasznált villamos és elektronikus
berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU
európai irányelvnek és az elromlott vagy
elhasznált akkumulátorokra/elemekre
vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek
megfelelően a már nem használható
akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a
környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell
újrafelhasználásra leadni.
Akkumulátorok/elemek:
Li-ion:
Kérjük vegye figyelembe a „Szállítás"
fejezetben leírtakat.
A változtatások joga fenntartva.
Bosch Power Tools
Русский
В состав эксплуатационных документов,
предусмотренных изготовителем для продукции, могут
входить настоящее руководство по эксплуатации, а также
приложения.
Информация о подтверждении соответствия содержится
в приложении.
Информация о стране происхождения указана на корпусе
изделия и в приложении.
Дата изготовления указана на последней странице
обложки Руководства.
Контактная информация относительно импортера
содержится на упаковке.
Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется
к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты
изготовления без предварительной проверки (дату
изготовления см. на этикетке).
Перечень критических отказов и ошибочные действия
персонала или пользователя
– не использовать с поврежденной рукояткой или
поврежденным защитным кожухом
– не использовать при появлении дыма
непосредственно из корпуса изделия
– не использовать с перебитым или оголенным
электрическим кабелем
– не использовать на открытом пространстве во время
дождя (в распыляемой воде)
– не включать при попадании воды в корпус
– не использовать при сильном искрении
– не использовать при появлении сильной вибрации
Критерии предельных состояний
– перетёрт или повреждён электрический кабель
– поврежден корпус изделия
Тип и периодичность технического обслуживания
Рекомендуется очистить инструмент от пыли после
каждого использования.
Хранение
– необходимо хранить в сухом месте
– необходимо хранить вдали от источников повышенных
температур и воздействия солнечных лучей
– при хранении необходимо избегать резкого перепада
температур
– хранение без упаковки не допускается
– подробные требования к условиям хранения смотрите
в ГОСТ 15150 (Условие 1)
Magyar | 149
F 016 L81 560 | (21.9.16)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading