Download  Print this page

Türkçe - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 105 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM
Service και παροχή συμβουλών χρήσης
www.bosch-garden.com
Όταν ζητάτε διασαφητικές πληροφορίες καθώς και όταν
παραγγέλνετε ανταλλακτικά πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε
το 10ψήφιο αριθμό ευρετηρίου που αναγράφεται στην
πινακίδα κατασκευαστή.
Ελλάδα
Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
19400 Κορωπί – Αθήνα
Τηλ.: 210 5701258
Φαξ: 210 5701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
ABZ Service A.E.
Τηλ.: 210 5701380
Φαξ: 210 5701607
Μεταφορά
Οι περιεχόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις
απαιτήσεις των επικίνδυνων αγαθών. Οι μπαταρίες μπορούν να
μεταφερθούν οδικώς από το χρήστη χωρίς άλλους όρους.
Όταν, όμως, οι μπαταρίες αποστέλλονται από τρίτους (π.χ.
αεροπορικώς ή με εταιρία μεταφορών) πρέπει να τηρούνται
διάφορες ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη συσκευασία και τη
σήμανση. Εδώ πρέπει, κατά την προετοιμασία του υπό
αποστολή τεμαχίου, να ζητηθεί οπωσδήποτε και η συμβουλή
ενός ειδικού για επικίνδυνα αγαθά.
Να αποστέλλετε τις μπαταρίες μόνο όταν το περίβλημα είναι
άθικτο. Να κολλάτε τις γυμνές επαφές με κολλητική ταινία και
να συσκευάζετε την μπαταρία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να
μην κουνιέται μέσα στη συσκευασία.
Παρακαλούμε να λαμβάνετε επίσης υπόψη σας και τυχόν πιο
αυστηρές εθνικές διατάξεις.
Απόσυρση
Μην ρίξετε τα μηχανήματα κήπου, τους φορτιστές και τις
μπαταρίες στα απορρίμματα του σπιτιού σας!
Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία
2012/19/EE οι άχρηστες ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές και σύμφωνα με την
Κοινοτική Οδηγία 2006/66/EΚ οι
χαλασμένες ή αναλωμένες μπαταρίες δεν
είναι πλέον υποχρεωτικό να συλλέγονται
ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το
περιβάλλον.
Μπαταρίες/Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες:
Μπαταρίες ιόντων λιθίου:
Παρακαλούμε δώστε προσοχή στο κεφάλαιο
«Μεταφορά».
Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
Bosch Power Tools
Türkçe
Güvenlik Talimatı
Resimli semboller hakkında açıklamalar
Kullanım kılavuzunu tam olarak okuyun.
Elektrikli el aletini yağmura karşı koruyun.
Bahçe aletinde ayarlama veya temizlik işleri
yapmadan önce ve bahçe aletini uzun süre
denetim dışı bırakacağınız zaman aküyü çıkarın.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı Talimatı
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini
UYARI
okuyun. Açıklanan uyarılara ve talimat hüküm-
lerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara
ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak
üzere saklayın.
Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan "Elektrikli El Aleti"
kavramı, akım şebekesine bağlı (şebeke bağlantı kablosu ile)
aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı
olmayan aletler) kapsamaktadır.
Çalışma yeri güvenliği
 Çalıştığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın. Çalıştığınız
yer düzensiz ise ve iyi aydınlatılmamışsa kazalar ortaya
çıkabilir.
 Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya
tozların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile
çalışmayın. Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuş-
masına neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar.
 Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukları ve başkalarını
uzakta tutun. Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü
kaybedebilirsiniz.
Elektrik Güvenliği
 Elektrikli el aletinin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fişi
hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmış
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayın.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma
tehlikesini azaltır.
 Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları
gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa
gelmekten kaçının. Bedeniniz topraklandığı anda büyük
bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
 Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda
bırakmayın. Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik
çarpma tehlikesini artırır.
Türkçe | 105
F 016 L81 560 | (21.9.16)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading