Download  Print this page

Română - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 179 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM
Тасымалдау
Бұл литий-иондық аккумуляторлар қауіпті тауарларға
қойылатын талаптарға сай болуы керек. Пайдаланушы
аккумуляторларды көшеде қосымша құжаттарсыз
тасымалдай алады.
Үшінші тұлғалар (мысалы, әуе көлігі немесе жіберу)
орамаға және маркаларға қойылатын арнайы талаптарды
сақтау керек. Жіберуге дайындау кезінде қауіпті жүктер
маманына хабарласу керек.
Аккумуляторды корпусы зақымдалған болса ғана
жіберіңіз. Ашық түйіспелерді желімдеңіз және
аккумуляторды орамада қозғалмайтындай ораңыз.
Қажет болса, қосымша ұлттық ережелерді сақтаңыз.
Кәдеге жарату
Бақ электрбұйымдарын, электр оталдырғыштары мен
аккумуляторларын/батареяларын тұрмыстық қалдықтар
контейнеріне салмаңыз!
Тек қана ЕО елдері үшін:
Еуропалық 2012/19/EU директивасына
сәйкес, қолдануға жарамсыз электр және
электроника бұйымдары мен құралдары,
және 2006/66/EC директивасына сай,
бұзылған немесе қолдануға жарамсыз
ескі аккумуляторлар/батареялар бөлек
іріктеліп жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмей қайта
қолдану үшін өңделуге тапсырылуы қажет.
Аккумуляторлар/батареялар:
Li-ион:
«Тасымалдау» тарауындағы
нұсқауларына назар аударыңыз.
Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.
Bosch Power Tools
Română
Instrucţiuni privind siguranţa şi
protecţia muncii
Explicarea pictogramelor
Citiţi instrucţiunile de folosire.
Protejaţi scula electrică împotriva ploii.
Extrageţi acumulatorul din scula electrică de
grădină înainte de a efectua reglaje sau lucrări de
întreţinere sau în cazul în care aceasta rămâne
nesupravegheată un timp mai îndelungat.
Indicaţii generale de avertizare pentru scule
electrice
Citiţi toate indicaţiile de
AVERTISMENT
avertizare şi instrucţiunile.
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor
poate provoca electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în
vederea utilizărilor viitoare.
Termenul de „sculă electrică" folosit în indicaţiile de
avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la reţea
(cu cablu de alimentare) şi la sculele electrice cu acumulator
(fără cablu de alimentare).
Siguranţa la locul de muncă
 Menţineţi-vă sectorul de lucru curat şi bine iluminat.
Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la
accidente.
 Nu lucraţi cu scula electrică în mediu cu pericol de
explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot
aprinde praful sau vaporii.
 Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în
timpul utilizării sculei electrice. Dacă vă este distrasă
atenţia puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Siguranţă electrică
 Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei
electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea
ştecherului. Nu folosiţi fişe adaptoare la sculele
electrice legate la pământ de protecţie. Ştecherele
nemodificate şi prizele corespunzătoare diminuează riscul
de electrocutare.
 Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe legate la
pământ ca ţevi, instalaţii de încălzire, sobe şi frigidere.
Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul
vă este legat la pământ.
Română | 179
F 016 L81 560 | (21.9.16)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading